Hvordan foregår betalingen til håndværkeren?

Uoverensstemmelser i betalingen? Det er desværre en situation, som rigtig mange har oplevet efter et byggeprojekt. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er helt styr på, hvordan betalingen skal foregå, inden arbejdsprojektet går i gang. Skal begge parter sikre sig en fair process, er det en god ide at udfylde et arbejdsdokumnet, inden arbejdet påbegyndes. Læs mere om her.

 

Sådan kan du betale håndværkeren

En håndværker kan betales på flere forskellige måder: Vi har her opstillet de mest almindelige:

  • Efter fast pris. Det er den mest almindelige måde at betale håndværkeren på. Her ved du præcis, hvad du kommer af med! Samtidig kan du og håndværkeren i fællesskab lægge en eventuel plan for, hvornår forskellige rater af betalingen skal finde sted. Håndværkeren kan heller ikke forlange flere penge for den aftalte opgave og må selv dække tabet, hvis opgaven er dyrere eller tager længere tid, end det er forventet

 

  • At betale efter regning er en anden betalingsform. Her får håndværkeren løn for hver eneste time, der bliver arbejdet for dig. Denne betalingsform kan ikke anbefales til større byggeprojektet, da det på denne måde hurtig kan blive en dyr omgang. I stedet for vil betaling efter regning formentlig egne sig til mindre opgaver.

 

  • Efter prisliste er også en måde at betale håndværkeren på. Denne betalingsmåde bliver ofte benyttet ved malerarbejde, hvor malermesteren angiver på regningen, at arbejdet er udført ud fra en gældende prisliste, der eksempelvis kan omfatte kvadratmeterprisen på en malerbehandling.

 

Undgå unødvendige udgifter… Vælg den rigtige type betaling

Det er altid dumt at betale for meget! Sørg derfor for at have alle aftalte betalingsvilkår skrevet sort på hvidt, så der ikke opstår konflikter. Benyt eventuelt et standard aftalesæt som AB-Forbrug, når kontrakten indgås med håndværkeren. Denne tager højde for de eventuelle problemer, der skulle opstå undervejs i det udførte arbejde. En god tommelfingerregel er: Klare aftaler er vejen frem!