Undgå dyre misforståelser med håndværkeren

Uanset om det er et større eller mindre projekt, du skal have hjælp til, så er det vigtigt at være helt enig med håndværkeren om, hvad der skal laves, og hvordan det skal laves. Misforståelser kan nemlig være dyre at rette op på.

Derfor anbefales det, at du laver en kontrakt med håndværkeren, hvor der er taget højde for de ting, hvor der kan opstå uenighed efterfølgende. Kontrakten kan være Standardkontrakten AB-Forbruger, der er lavet i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk, Erhvervs- og Byggestyrelsen (Energistyrelsen i dag), Dansk Byggeri og installatørenes organisation TEKNIQ. Med den i hånden er du godt på vej til at få rene linjer med håndværkeren.

 

8 gode spørgsmål til håndværkeren

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal huske at spørge håndværkeren om og få afklaret, inden arbejdet går i gang, så kan du her få hjælp til at få overblik over de gode spørgsmål. Spørgsmålene tager udgangspunkt i Standardkontrakten AB-Forbruger.

 

  1. Hvad er aftalegrundlaget?

Det er vigtigt, at I er enige om, hvad aftalegrundlaget er. Det kan være Standardkontrakten AB-Forbruger, et tilbud eller en anden beskrivelse af opgaven. Det vigtigste er, at I er enige om, hvilken kontrakt der gælder.

 

  1. Er der særlige forhold på ejendommen?

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, om der er noget på grunden, som kan have betydning for arbejdet. Så dette punkt er med for at minde dig og håndværkeren om at undersøge, om der er noget der forhindrer arbejdet, eller om der skal søges nogle tilladelser for at kunne udføre arbejdet.

Det er også her, I aftaler, hvem der søger tilladelse og godkendelser hos de relevante myndigheder. Det kan være, at arbejdet kræver en byggetilladelse hos kommunen, og det papirarbejde skal der være styr på.

 

  1. De praktiske ting omkring arbejdet

Skal der være adgang til toilet? Hvem sørger for at byggeaffaldet smides væk? Og hvor mange nøgler har håndværkeren fået? Ved at få det ned i en kontrakt slipper du for senere kampe om, hvem der har smidt en nøgle væk, og hvorfor der ikke er ryddet op efterfølgende.

 

  1. Hvornår skal arbejdet være færdig?

Tidsplanen er vigtig at være enige om – også hvad der skal ske, hvis tidsplanen ikke overholdes. Skal der betales bøder, og i så fald hvor meget?

 

  1. Hvad er prisen?

Der kan hurtigt opstå tvivl om prisen for arbejdet, hvis der først er givet et tilbud, som senere er rettet til. Derfor er det vigtigt at have klare linjer for, hvad det kommer til at koste, så ingen bliver snydt.

 

  1. Hvornår skal der betales? Og skal der stilles sikkerhed?

Når prisen er på plads, skal I også finde ud af, hvornår der skal betales. Ved større opgaver som nybyggeri vil der typisk blive betalt i flere rater, mens der ved mindre projekter betales, når arbejdet er færdigt. Hvordan I gør, skal I have en klar aftale om.

I forhold til betaling kan det også være nødvendigt at stille en sikkerhed. Hvis du skal stille sikkerhed, skal du have en garanti fra din bank om, at du kan betale regningen. Det kan også være, at håndværkeren skal stille sikkerhed for sine forpligtelser overfor dig. Så er du sikret, hvis håndværkeren skal betale erstatning, eller hvis du betaler forud for materialer.

 

  1. Hvornår er opgaven færdig?

Én ting er at aftale, hvornår opgaven skal være færdig, noget andet er, hvornår man er enige om, at opgaven er færdig. Derfor aftaler man, hvordan aflevering skal foregå, og hvad der skal til, for at man er færdig. Ellers kan du heller ikke håndhæve eventuelle bøder for forsinkelse, hvis I ikke er enige om, hvornår håndværkeren er færdig.

 

  1. Skal der være 1-års eftersyn?

1-års eftersyn er mest almindeligt at aftale ved større projekter til 500.000 kroner eller mere. Ved sådan et eftersyn kommer håndværkeren ud 1 år efter, at projektet er blevet færdigt for at gennemgå det. Det kan være, at du ikke har set alle mangler ved overtagelse, og derfor er det en god idé med et eftersyn efter 1 år.

Alle fejl og mangler skrives ned i en eftersynsprotokol. Protokollen kan du bruge til reklamation overfor entreprenøren eller eventuelle underleverandører.

 

Få underskrevet kontrakten

Det er ikke kun dig, som er interesseret i at samarbejdet med håndværkeren forløber gnidningsfrit. Håndværkeren vil selvfølgelig også have, at du får en god oplevelse med deres firma. Om det lige er denne type kontrakt, I bruger, eller om håndværkeren har en standardkontrakt, er ikke så vigtigt, så længe I får aftalt de vigtige punkter, der er i kontrakten. Med den underskrevet så er grundlaget i hvert fald lagt for et godt samarbejde uden misforståelser.