Opdateret: 

Du kan finde en opdateret liste for 2018 håndværkerfradraget her.

 

10 hurtige om håndværkerfradraget

Er dit byggeprojekt for stort til, at du kan gøre det selv? Eller foretrækker du blot, at få en professionel til at lave arbejdet? Så kan du måske trække arbejdslønnen fra i skat. I denne artikel kan du blive meget klogere på det såkaldte håndværkerfradrag samt få gode råd til, hvordan du kan benytte dig af fradraget. 

 

1 Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradraget eller servicefradraget blev indført i juni 2011 for at få danskerne til at skrue ned for det sorte arbejde og i stedet give opgaverne til håndværkere. Håbet var, at det skulle få flere håndværkere i job.

 

Som navnet antyder, så er det et fradrag, du kan få, hvis du har en håndværker til at udføre noget arbejde i hjemmet. Det er dog kun håndværkerens arbejdsløn, du kan trække fra - ikke materialeomkostninger.

 

Ordningen er siden blev forlænget i flere omgange. I 2016 og 2017 åbnede der således en mulighed for at bruge håndværkerfradrag på miljøforbedringer. Det vil sige, at man ikke længere kan trække istandsættelse af køkken og bad fra, men til gengæld er der åbnet for en lang række ydelser, der er med til at sænke energiforbruget i hjemmet eller på anden måde har et grønt fokus.

 

2 Hvad kan jeg få fradrag for?

For at få håndværkerfradrag skal ydelsen naturligvis være på listen over, hvilket type arbejde du kan få fradrag for. Der er ret mange muligheder for at få håndværkerfradrag, og overordnet kan det opdeles i to kategorier: 

 • Serviceydelser
 • Håndværksydelser

 

Serviceydelser dækker rengøring i hjemmet, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde herunder snerydning.

 

Håndværksydelser er den største kategori og dækker over håndværksopgaver med et grønt sigte. Det betyder, at du ikke kan få fradrag for at istandsætte bad og køkken, men kan få for en lang række andre ydelser, der har et grønt sigte. Det kan for eksempel være ekstra isolering, nye vinduer, solceller og udskiftning af kloakrør, men også opsætning af ladestik til el-biler. Skat har lavet en god oversigt over, hvad du kan få fradrag for. Se den her.

 

3 Hvilke krav er der til at få fradraget?

Ud over at ydelsen skal være på listen over fradragsberettigede ydelser, så er der også andre krav, der skal opfyldes for, at du kan trække udgiften til håndværkere fra:

 • Du kan kun få tilskud til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig, så det er altså ikke muligt at trække nybyggeri fra.

 

 • Er arbejdet udført i en helårsbolig, skal du bo der, mens det laves.

 

 • Du skal være almindelige skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet er blevet lavet.

 

 • Du kan ikke få fradrag, hvis du har modtaget andre tilskud eller brugt offentlige støtteordninger til arbejdet. Det gælder for eksempel ved opsætning af solceller, hvor man kan få offentlig driftsstøtte.

 

 • Du kan ikke få fradrag, hvis den person, der udfører arbejdet, har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet er blevet udført. Det vil sige, at hvis du selv er håndværker og sætter vinduer i, så kan du ikke trække arbejdslønnen fra, da der ikke er nogen løn.

 

 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura fra en virksomhed eller en skriftlig erklæring fra en person, og pengene for arbejdet skal betales digitalt.

 

4 Hvor meget kan jeg trække fra?

Du kan få et fradrag på op til 6.000 kr. for serviceydelser, mens fradraget for håndværksydelser er på 12.000 kr. Fradraget er pr. person og gælder kun arbejdslønnen. Du får altså ikke fradrag for materialer.

 

Er du gift eller er samlevende med fælles økonomi, kan man dele fradraget, som man har lyst, uanset, hvem der har betalt. Man skal dog huske at indtaste hver sin andel, da beløbet ikke overføres automatisk.

 

Er der flere i husstanden over 18 år, der er skattepligtige, kan de også benytte deres fradrag. Det er for eksempel, hvis du har voksne børn boende. De skal bare kunne dokumentere, at de har betalt for arbejdet enten direkte til håndværkeren eller til den person i husstanden, som har betalt for arbejdet. Så er der tre i husstanden over 18 år, så kan I trække 18.000 kr. fra for serviceydelser og 36.000 kr. for håndværksydelser.

 

5 Kan jeg få fradrag på arbejde i sommerhuset?

Siden 2013 har det været muligt at få fradrag for fritids- og ferieboliger. Så som udgangspunkt kan du få fradrag, hvis:

 • Ejeren bruger boligen som fritidsbolig
 • Ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen

 

Begge punkter skal være opfyldt, og det udelukker dermed:

 • De fleste kolonihavehuse (da der ikke betales ejendomsværdiskat af de fleste kolonihavehuse)
 • Fritidsboliger, som er ubeboelige, under opførsel eller under nedrivning
 • Fritidsboliger, som kun udlejes erhvervsmæssigt
 • Ved udlejning noget af året kan man ikke bruge fradraget til serviceydelser. Dermed kan du ikke trække rengøring mellem udlejninger fra.

 

6 Jeg har sommerhus i udlandet – kan jeg få fradrag?

Har du et sommerhus eller fritidsbolig i udlandet, skal det pågældende land udveksle oplysninger med de danske myndigheder enten ved dobbeltbeskatningsaftale, internationale overenskomster eller konventioner. Derudover skal virksomheden, der laver arbejdet være momsregistreret, og hvis der er tale om serviceydelser, skal arbejdes udføres af en person over 18 år, der er skattepligtig i landet.

 

Der er altså en del krav, der skal opfyldes ved sommerhus i udlandet, og her er det altid en god idé at kontakte Skat, inden du går i gang. De kan nemlig give dig svar på, hvilke aftaler der er med det pågældende land og, hvad du ellers skal have styr på i forhold til netop det land, hvor dit sommerhus ligger.

 

7 Kan jeg få håndværkerfradrag, hvis jeg bor til leje?

Hvis du bor til leje, er der tre punkter, du skal opfylde for at kunne få håndværkerfradrag:

 • Du skal selv betale for arbejdet
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)
 • Du skal bo i boligen

 

Det betyder, at hvis du som lejer betaler ind til en vedligeholdelseskonto via huslejen, så kan det ikke trækkes fra. Du kan altså kun få fradrag for den istandsættelse og vedligeholdelse, som du har pligt til at udføre i forhold til, hvad der står i lejekontrakten. Arbejdet skal desuden være aftalt skriftlige med udlejeren, hvis du skal have fradrag for det.

 

Ved fraflytning kan du også få håndværkerfradrag, også hvis udgifterne til istandsættelse trækkes fra dit depositum. Du skal bare have dokumentationen for, at det er trukket i dit depositum, at arbejdet er udført, og at udlejeren har betalt. Derudover skal det være en ydelse, der er fradragsberettiget. Det kan være rengøring ved fraflytning. En af de store poster ved flytning er maling af boligen, men efter 2016 er indvendigt malerarbejde ikke længere på listen over fradragsberettigede ydelser, og du kan derfor ikke trække det fra.   

 

8 Hvis du har glemt håndværkerfradrag for tidligere år

Håndværkerfradraget er blevet lavet om i flere omgange, så hvis du har glemt at indberette for tidligere år, er det en god ide at undersøge, hvordan ordningen så ud på det tidspunkt. Hvor meget du kan trække fra, har nemlig også ændret sig gennem årene.

 

Du kan rette selvangivelser tre år tilbage, så hvis arbejdet ligger længere tid tilbage end det, kan det ikke lade sig gøre. Du skal stadig have dokumentation for arbejdet, hvis du skal have fradraget, så det kræver, at du har tidligere regninger liggende.

 

Det vigtigste er at være opmærksom på, at der med ordningen for 2016 og 2017 er udgået ydelser som indvendigt malerarbejde, mens der er kommet nye ydelser til, som har et grønt fokus. Derfor er der forskel på, hvad du kan trække fra, og du kan derfor ikke rette dig efter de nuværende regler, hvis arbejdet er fra 2015 og tidligere.

 

9 Andelsboliger

I forhold til en andelsbolig skal du være opmærksom på, om det er boligselskabet, der står for renovering og reparationer i boligen, eller om du selv er ansvarlig for det. Er du selv ansvarlig, kan du nemlig få håndværkerfradrag. Er det derimod boligforeningen, der har ansvaret, så er det ikke din opgave at renovere boligen, og dermed kan du heller ikke få håndværkerfradrag.

 

Ved andelsboliger gælder der desuden de samme regler, som hvis du bor til leje:

 • Du skal selv betale for arbejdet
 • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde) (som beskrevet herover – hvem har ansvaret for at vedligeholde boligen)
 • Du skal bo i boligen

 

Som andelshaver kan du også få håndværkerfradrag, hvis der er tale om vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, som er udført under din råderet. Det er altså en rigtig god idé at tjekke boligforeningens vedtægter, hvis du vil have håndværkerfradrag.

 

10 Sådan får du fradraget

Du skal selv huske at angive håndværkerfradraget, og det gør du sådan her:

 1. Gå ind på Skat.dk og log på TastSelv. Her kan du vælge ”Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen”.
 1. Find rubrik 460 og skriv den samlede udgift, du har haft til arbejdslønnen.

 

Brug ordningen inden den udløber

Indtil videre gælder ordningen for 2016 og 2017, så hvis du påtænker noget arbejde, der falder inden for håndværkerfradraget, så sørg for at få det lavet senest i 2017, hvis ordningen nu ikke forlænges. Er du i tvivl om noget, så kan du altid læse mere på Skats hjemmeside eller kontakte Skat for at få et klart svar.