Overblik over håndværkerfradrag 2018

De nye gældende regler for håndværkerfradraget 2018 er fastlagte, og nu er boligjobordningen gjort permanent. Vi har listet, hvad du kan få fradrag for.

Længe har det været usikkert, hvorvidt boligjobordningen - håndværkerfradraget - skulle fortsætte i 2018 eller ændres betydeligt. Men i kraft af den nye finanslovsaftale der er indgået for 2018 af regeringen, bliver den ikke alene kørt videre – den bliver sågar også gjort permanent. En af begrundelserne for den permanente status er, at det skal gøres nemmere for familier at få lavet forbedringer på deres bolig, samtidig skal det nedsætte omfanget af ”sort arbejde”.

For 2018 gælder det nu således for håndværkerfradraget, at det bliver som de tidligere fra 2016 og 2017. Dog er der nu en række ting, man ikke længere kan få fradrag for, samtidig er det nu blevet en mulighed at få fradrag for installation af tyverialarm.

Det er stadig muligt at få fradrag for to ydelsesformer: Et fradrag der gælder pr. person. Som lyder på 12.000 kr. pr. år til arbejdsløn for håndværksydelser til visse energiforbedringer og klimatilpasning. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år til eksempelvis rengøring, havearbejde og børnepasning, som alle går ind under serviceydelser.

 

Hvad kan jeg få håndværkerfradrag for i 2018, spørger du så?

 Her er den samlede liste over ydelser, du kan få fradrag for i 2018.

 

Serviceydelser til hjemmet

Børnepasning

Aflevering og afhentning af børn i institution, skole, fritidsklub eller andre fritidsaktiviteter.

Børnepasning i hjemmet.

 

Vinduespusning

Gælder både udvendig vinduespudsning såvel som indvendig.

 

Almindeligt havearbejde m.m

Lugning af bede

Beskæring af buske og træer

Snerydning

Græsslåning

 

Almindelig rengøring

Vask eller rens af tæpper, persienner, gulvtæpper etc.

Rengøring af bad og toilet.

Aftørring og vask af flader i din bolig.

Strygning, tøjvask og opvask.

Støvsugning og gulvvask.

 

Håndværkerydelser:

Udvendigt malerarbejde (gælder ikke tag):

 • Døre
 • Vinduesrammer
 • Ydervægge

Isolering af tag

Forbedring og reparation af skorsten. Eksempelvis:

 • Montering af filter
 • Montering af røgsuger
 • Montering af foring for isolerende effekt.
 • Ændringer på højden af skorsten.

 

Udskiftning af vinduer, ruder og terrassedøre med glas

 • Nye vinduer og ruder
 • Montering af nye terrassedøre – hvor størstedelen er glas.'

 

Isolering af ydervægge og gulve:

 • Hulmursisolering
 • Facadeisolering
 • Isolering af terrændæk

 

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne

 

Installation af varmestyringsanlæg eller udskiftning:

 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer
 • Vejrkompenseringsanlæg

 

Solfangere:

 • Installation, reparation eller udskiftning
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

 

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg. (gælder ikke oliefyr, pillefyr, biomassefyr, brændselskedler og biokedelanlæg.)

 • Solvarmeanlæg
 • Etablering af stiklednin
 • Reparation eller udskiftning af fjernvarmeunits
 • Varmepumper, herunder luft til luft varmepumper med og uden kølefunktion

 

Installation eller forbedring af ventilation

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn:

 • Udskiftning af kloakrør
 • Rodzoneanlæg
 • Regnvandsfaskiner
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Kloakarbejder på egen grund

 

Tilslutning til bredbånd

 

Installation af tyverialarm (ny for 2018)

 

Du kan til gengæld ikke længere få fradrag for følgende:

 • Installation af intelligent varme, ventilations og lysstyring.
 • Energirådgivning
 • Solafskærmning af vinduer og døre.
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse.
 • Installation af ladestik til ebiler.
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly.

 

Kravene for at du kan benytte dig af fradraget:

 • Virksomheden skal være momsregistreret.
 • Fradraget er pr. person pr. år
 • Fradraget gælder ikke for nybyggeri.
 • Hvis arbejdet udføres i en helårsbolig, skal du bo der mens arbejdet udføres.
 • Har du modtaget anden offentlig støtte til arbejdet, kan du ikke også benytte håndværkerfradraget.
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark.
 • Vær opmærksom på at du skal betale regning elektronisk, uanset beløbets størrelse.

 

Bruger folk det?

I 2016 blev der givet 2,8 milliarder i fradrag, viser ny opgørelse fra skatteministeriet. Tallet viser, at danskerne har været gode til at tage det til sig, selvom flere håndværksmestre udtaler, at det ingen forskel har gjort i kampen mod sort arbejde, virker det nu stadig til at være noget, som danskerne har taget godt imod, og fremtiden vil vise, om endnu flere vil benytte sig af håndværkerfradraget, nu hvor det er blevet opdateret.