Håndværkerfradrag afskaffes pr. 1. april 2022

 

Hvad kan du få håndværkerfradrag for i 2022 frem til ophør?

 

Boligjobordningen, der også bedre er kendt som håndværkerfradragsordningen, fortsætter frem til 1. april, hvor den desværre ophøre, for ifølge finansloven for 2022 er det blevet bestemt at afskaffe håndværkerfradragsordningen. Men hvis du er hurtig, kan du stadig nå at få håndværkerfradrag inden ordningen ophører. Én af de primære årsager til, at ordningen i sin tid blev sat i værks, var for at bekæmpe sort arbejde og at give mere arbejde og flere penge til professionelle og momsregistrerede virksomheder. Den gode nyhed er, at man har valgt at bevarer servicefradraget. Det kan være noget af en jungle at finde rundt i, men her får du en kort oversigt over, til hvilke typer af opgaver og serviceydelser du kan bruge håndværkerfradraget ved, samt hvordan du sikrer dig, at du har mulighed for at få fradraget.

 

Der findes forskellige typer af opgaver og services, som giver bevilling til at gøre brug af håndværkerfradraget. Det er dog vigtigt at kende de enkelte retningslinjer for hver af fradragstyperne, så du ikke ender med at gå galt i byen. Det er blandt andet vigtigt, at ydelserne registreres korrekt i din årsopgørelse for, at du kan få bevilliget fradraget, og at du generelt overholder de forskellige krav, der er forbundet med fradraget. Disse krav gælder blandt andet at:

 • Den virksomhed, du benytter til dine service- eller håndværksydelser, skal være officielt momsregistreret.
 • Fradraget er per person og per år – du kan altså ikke skrabe et større fradrag sammen fra tidligere år, hvor du ikke har benyttet dig af det. Fradraget på håndværkerydelser ligger på 12.9 00 kr. pr. person i 2022, og fradraget på serviceydelser ligger på 6.400 kr. pr. person i 2022.
 • Fradraget gælder ikke for nybyggeri, men skal i stedet have med reparationer eller renoveringer at gøre.
 • Hvis du får arbejdet udført i dit sommerhus eller i en bolig, der ikke er din helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet udføres. Ellers er du ikke berettiget til fradrag.
 • Du kan kun benytte håndværkerfradraget, hvis ikke du allerede har modtaget anden offentlig støtte til det arbejde, der skal udføres.
 • For at være berettiget til håndværkerfradraget skal du have almindelig skattepligt i Danmark.
 • For at du kan registrere regningen i din årsopgørelse, skal du have betalt regningen elektronisk, og det uanset beløbets størrelse.
 • Du skal selv indberette fradraget i TastSelv.

 

 

Håndværkerfradrag for håndværksydelser

Når man taler om håndværkerfradrag laves, der faktisk en skelnen mellem de håndværkerfradrag, der kan benyttes ved brug af håndværksydelser og de, der kan benyttes ved brug af serviceydelser til hjemmet. Både håndværksydelser og serviceydelser gennemgås her kort.

 

Ved håndværksydelser kan du kun få fradrag for arbejdslønnen og altså ikke for de materialer, der bruges ved arbejdet. Det vil sige, at det er arbejdstimerne, der tæller, og ikke hvor dyre materialerne er. Ydelserne opdeles i kategorierne energibesparelse, energiforsyning, klimasikring og grønne ydelser.

 

 • Energibesparelse

Du kan få fradrag for håndværksydelser, der hjælper til en bedre energibesparelse i dit hus. Dette kan blandt andet være isolering af ydervægge samt udskiftning af døre og vinduer, der fremover vil reducere varmeudslip og give dig en energibesparelse i din bolig.

 • Energiforsyning

Forskellige typer af energiforsyning giver også berettigelse til håndværkerfradraget. Dette gælder blandt andet installering af solceller og husstandsvindmøller.

 • Klimasikring

Dræn og regnvandsfaskiner, kloakarbejde mm. Indgår i denne type af håndværkerydelser, der vil være med til at sikre en forbedring af visse afløbsinstallationer på din grund. Fradraget dækker dog ikke for en almindelig kloakinspektion og dækker kun for arbejdstimerne involveret med arbejdet.

 • Grønne ydelser

Under grønne ydelser ligger blandt andet udendørs malerarbejde, afmontering af brændeovne samt radonsikring og -udsugning.

 

 

Dertil kan håndværkerydelser yderligere inddeles i følgende typer af opgaver.

 

 • Udvendigt malerarbejde (gælder ikke tag):
 • Døre
 • Vinduesrammer
 • Ydervægge

Isolering af tag

 

Forbedring og reparation af skorsten. Eksempelvis:

 • Montering af filter
 • Montering af røgsuger
 • Montering af foring for isolerende effekt.
 • Ændringer på højden af skorsten.

Udskiftning af vinduer, ruder og terrassedøre med glas

 • Nye vinduer og ruder
 • Montering af nye terrassedøre – hvor størstedelen er glas.'

Isolering af ydervægge og gulve:

 • Hulmursisolering
 • Facadeisolering
 • Isolering af terrændæk

 

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne

 

Installation af varmestyringsanlæg eller udskiftning:

 • Udstyring
 • Udskiftning af radiatorer
 • Vejrkompenseringsanlæg

 

Solfangere:

 • Installation, reparation eller udskiftning
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

 

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg. (gælder ikke oliefyr, pillefyr, biomassefyr, brændselskedler og biokedelanlæg.)

 • Solvarmeanlæg
 • Etablering af stikledning
 • Reparation eller udskiftning af fjernvarmeunits
 • Varmepumper, herunder luft til luft varmepumper med og uden kølefunktion

Installation eller forbedring af ventilation

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn:

 • Udskiftning af kloakrør
 • Rodzoneanlæg
 • Regnvandsfaskiner
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Kloakarbejder på egen grund

 

Tilslutning til bredbånd med hjælp fra en installatør

 

Siden 2018 har ydelsen tilmed også dækket installation af tyverialarm

 

Hvilke serviceydelser får jeg håndværkerfradrag for?

Udover de håndværksydelser, der giver mulighed for at benytte håndværkerfradraget, findes der også en række serviceydelser til hjemmet, der bevilliger brug af håndværkerfradraget. Du har mulighed for at benytte serviceydelser, der kan give et fradrag på op til 6.400 kroner per person i 2022. Ved serviceydelser er det også gældende, at du kun kan få fradrag for arbejdslønnen. Det vil sige, at hvis du får rengøringshjælp, kan du kun få fradrag for arbejdslønnen og ikke for de rengøringsmaterialer, der bruges. Nedenfor gennemgås de forskellige ydelser.

 

 

 • Børnepasning
  Mange familier kan i perioder have brug for hjælp til børnepasningen, og heldigvis gives der også fradrag til netop dette. Børnepasning i hjemmet eller hjælp der involverer aflevering og afhentning af børn i institution, skole, fritidsklub eller andre fritidsaktiviteter kan give anledning til at gøre brug af håndværkerfradraget.
 • Vinduespudsning
  Som før nævnt er fradraget primært til for at undgå sort arbejde både i håndværks- og servicefag. Får du foretaget vinduespudsning af en professionel vinduespudser, kan du altså gøre brug af håndværkerfradraget. Dette gælder både indvendig såvel som udvendig vinduespudsning.
 • Almindeligt forefaldende havearbejde
  Mange travle familier eller ældre mennesker kan have brug for hjælp til pasning af deres have. Denne kategori dækker blandt andet over opgaver som lugning af bede, beskæring af buske og træer, snerydning i løbet af vinterhalvåret samt græsslåning, når det er nødvendigt i sommerhalvåret.
 • Rengøringsydelser i hjemmet

Har du brug for hjælp til rengøring i hjemmet, kan denne type af opgaver også berettige dig til at gøre brug af håndværkerfradraget. Disse rengøringsydelser kan blandt andet dække over vask eller rens af tæpper, persienner gulvtæpper mm., almindelig rengøring af toilet og bad, aftørring og vask af overflader i din bolig, forefaldende opgaver som strygning, tøj- og opvask samt støvsugning og gulvvask.

 

 

Du kan ikke længere få fradrag for..

Hvert år bliver ordningen revurderet og somme tider tilpasset, og der har altså været ændringer gennem de sidste par år. Det vil sige, at du til gengæld ikke længere kan få fradrag for følgende typer af opgaver.

 • Installation af intelligent varme, ventilations- og lysstyring.
 • Energirådgivning
 • Solafskærmning af vinduer og døre.
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse.
 • Installation af ladestik til ebiler.
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly.

 

Benytter folk sig af fradraget?

I 2020 blev der givet 3,5 milliarder i fradrag, viser ny opgørelse fra skatteministeriet. Tallet viser, at danskerne har været gode til at tage ordningen til sig, specielt her under Corona pandemien. Hvilket har sat pres på markedet for bygge- og anlægsopaver, og dermed ført til høje priser og lange ventetider for flere tusinde af dansker. Netop dette er grunden til, at regeringen har besluttet at droppe ordningen til april 2022. Partiernes ønske var at fjerne ordningen helt. Men det mener finansministeren ikke er en god ide, da servicefradragsordningen er med til at holde sort arbejde nede. Derfor er det blevet besluttet at bevare servicefradraget.