Med storskrald slipper du for lossepladsen

Har du ikke mulighed for at aflevere dit skrald på lossepladens, så tvivl endelig ikke, for der findes gode alternativer. Kommunen henter gerne dit storskrald. Det er en nem og effektiv løsning, som kan være særdeles tidsbesparende for dig – og så kan den være miljøvenlig.

 

Sådan fungerer storskrald

Håndtering af storskrald er en opgave, som kommunen håndterer. Det foregår således, at du melder et ønske om afhentning, hvorefter kommunen håndterer dit storskrald en fast dag. Hvilken dag kommunen henter afhænger af den pågældende kommune, men sker oftere et par gange om måneden efter aftale. Ofte må du først stille dit storskrald ud aftenen inden afhentning. Herefter sorteres dit affald og håndteres passende.

 

Benyt storskrald således

Der er klare og overskuelige regler for, hvilke materialer, du må stille til storskrald. Regler for indhold, størrelse og hvilket affald, som er omfattet af storskraldsordningen varierer en smule fra kommune til kommune. Nogle generelle regler går dog igen kommunerne imellem:

  • Servicen er gratis, da den er indregnet i renovationstaksterne.

 

  • Afhentning af storskrald bestilles online på din kommunes hjemmeside.

 

  • Dit storskrald stilles klar på fortovet foran din bolig.

 

  • Små genstande skal pakkes i klare plastsække.

 

  • Farvede eller sorte affaldssække samt bæreposer tages ikke med.

De ovenstående regler gælder for alle kommuner. Skulle du have spørgsmål til specifikke forhold i forbindelse med storskrald i din kommune, bør du tjekke kommunens hjemmeside eller ringe dertil.

 

Vær opmærksom på undtagelser

Andre dele af storskraldsordningen varierer kommunerne imellem. Udover afhentningsdag varierer også afhentningstidspunkt samt sidste mulighed for tilmelding. Desuden bør du også tjekke de specifikke regler for affaldsstørrelse i din kommune (f.eks. må brædder, som skal i storskrald ikke være længere end 150 cm i Københavns Kommune). Har du store mængder affald er det i nogle kommuner muligt at bestille en container mod betaling. Haveaffald håndteres også forskelligt, så hvis dette er relevant bør du se reglerne i din egen kommune. Bemærk, at nogle kommuner slet ikke modtager haveaffald som storskrald. Falder dit affald udenfor kravene, er det altid muligt at aflevere det på lossepladsen.

 

En god løsning for miljøet

Storskraldsordningen sørger for en korrekt og effektiv affaldssortering. Storskrald baner også vejen for nye og spændende initiativer, som gavner miljøet igennem genbrug. I flere kommuner vinder konceptet ReUse frem, som er en genbrugsforretning, der får produkter fra storskrald. Du kan vælge at bidrage til ReUse når du bestiller afhentning på din kommunes hjemmeside. Der findes desuden gode muligheder for selv at bidrage til en genbrugelig adfærd. Storskrald.dk beskriver sig selv, som en online deleplatform, som er et alternativ til at smide i ’småt brændbart´. Storskraldsfænomenet er uden tvivl en god mulighed for at vise bæredygtig adfærd.

 

Læs også: din kommune viser vejen - sådan sorterer du dit affald