Undgå oversvømmelse med den rigtige belægning

Oversvømmelser er både omkostningsfulde og generende og kan have fatale konsekvenser på både din bolig og indbo, men med den rette belægning kan du mindske risikoen betydeligt.

 

Nogle former for belægning kan øge risikoen for oversvømmelse

Bor du i et hus med kælder eller en lavtliggende stueetage, er der risiko for, at etagen bliver oversvømmet i regnfulde perioder. Her kan det være en god idé at overveje hvilken type belægning, du har rundt om huset. Nogle typer belægning har nemmere ved at lede regnvandet bort, mens andre former for belægning ophober vandet, så der er større risiko for, at det siver ned ind mod huset.

 

Hvorfor kan flisebelægning forårsage oversvømmelse?

Mange boligejere har fliser i indkørslen og på terrassen, da fliser er nemmere at holde end græs, og da man på den måde kan undgå grimme mudrede hjulspor i indkørslen samt slipper for mudrede sko i våde perioder. Mange former for flisebelægning er dog så tætte, at de vanskeliggør eller helt umuliggør, at regnvandet kan slippe gennem fugerne og ned gennem jorden til grundvandet. I stedet ophober vandet sig ovenpå fliserne, hvilket forårsager at vandet enten løber ned i kælderetagen eller ud i kloakkerne, som nemt overbelastes.

 

Belægning der leder regnvandet bort

Den mest optimale måde at forebygge oversvømmelser på er at vælge en belægning, der tillader regnvandet sive ned mellem stenene og videre ned gennem jorden. Ved at vælge belægning med permeabel overflade, altså belægning med større fuger mellem stenene, sikrer du, at regnvandet ledes bort og ikke ophober sig på fliserne. Almindeligt fugesand består af meget små partikler, der gør det svært for vandet at sive igennem. Et bedre alternativ er at fylde grus i størrelsen 1-4 mm i fugerne, så vandet nemmere kan passere.

 

Undgå overbelastning af kloakker

De fleste oversvømmelser opstår som følge af, at kloakker overbelastes, og ikke fordi vandet siver direkte ind i boligen. Mange ældre kloakker kan ikke klare presset ved voldsomme skybrud og længerevarende regnperioder, og derfor flyder de over. Har du en tæt belægning øger du risikoen for overbelastning af kloakker, mens en mindre tæt belægning tager noget af presset fra kloakkerne. Insisterer du på en tæt belægning er det en fordel at lade fliserne hælde mod en græsplæne eller et bed, så kloakkerne ikke overbelastes. Der findes også løsninger som at lede vandet hen til en faskine eller et regnvandsbed.

 

Vil du mindske risikoen for oversvømmelser, kan det være en god idé at alliere sig med en professionel fagmand, såsom Thomas Nørgaard ApS, der er specialister i belægning og servicerer kunder i Viborg, Randers og omegn.