Læg selv fliser i indkørslen: Sådan gør du

Hvis du skal have anlagt en ny indkørsel med fliser, kan det umiddelbart godt virke besværligt, men det skal det ikke nødvendigvis være, hvis du kender til den rette teknik for, hvordan processen skal forløbe på bedste vis. Denne artikel vil hermed guide dig til at få lavet en ny indkørsel og opnå et resultat, som du kan være glad for mange år fremadrettet.

 

Hvilke typer fliser findes der?

Det første trin i processen er at beslutte, hvilken type belægning du skal vælge. I forhold til belægning af fliser har du både mulighed for at vælge belægningsfliser og betonfliser. Du skal være opmærksom på, at jo større areal fliserne skal lægges på, jo tykkere skal de også være for at sikre, at de ikke knækker.

 

Generelt set inddeler man fliserne i 3 følgende typer:

 

Type A: Disse fliser og sten er hakkede og snor sig ind og ud mellem hinanden. Dette har den betydning, at de sidder bedre fast i hinanden, hvilket mindsker risikoen for udskridning.

 

Type B: Denne type flise er også kendetegnet ved, at fliserne griber fast i hinanden, men denne type flise mindsker kun udskridning i den ene retning.

 

Type C: Denne type flise er kendetegnet ved ikke at have nogen låseeffekt, da fliserne ikke binder sig til hinanden på nogen vis. Blandt denne type flise findes herregårdsflisen, de traditionelle betonfliser samt andre.

 

Er der behov for kantsikring? 

I forbindelse med at mindske udskridning er det anbefalelsesværdigt at lave en kantsikring rundt om indkørslen, der kan anlægges med en kantafgrænsningssten, der kan støbes fast i jordfugtig beton og herved fungere som en ramme rundt om resten af belægningen.

Dette trin i processen er vigtigt, eftersom indkørslen ideelt set skal holde i mange år, og idet der på daglig basis kommer til at køre tunge biler, der drejer og bremser, vil en fliseindkørsel modtage en ekstra stor belastning i forhold til en havegang f.eks., der er lagt efter samme principper. Du behøver dog ikke være brolægger for at lave en kantsikring, der virker.

 

Hvilket underlag er optimalt til indkørslen?

Det første, der gøres for at sikre et godt underlag til at lægge fliserne på, er at grave 34 cm jord indkørslen, hvorefter der skal opbygges en bundsikring. Bundsikringens opgave er at transportere regnvand væk mest effektivt samt at spærre af for fugt i jorden. En af de mere effektive bundsikringsmetoder er at anvende et drænrør, hvor det vil være muligt at transportere større mængder vand væk hurtigt.

 

Bundsikringen bygges op ved at lægge et 19 cm tykt lag vasket sand, der skal have en hældning på 25-40 promille.

 

Når der er styr på bundsikringen, skal der bruges stabilgrus til at lave et bærelag, hvilket giver styrken til indkørslen. Bærelaget skal opbygges med en tykkelse på omkring 12 cm og skal komprimeres godt med en pladevibrator.

Ovenpå bærelaget skal der være endnu et lag vasket sand, der skal være omkring 3 cm tykt. Dette sand skal også bruges til at afrette, så fliserne kan komme til at ligge plant.

Efter afretningslaget er lagt, skal du igen benytte pladevibratoren.

 

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke skal anvendes en ukrudtsdug mellem afretningslaget og belægningen, da denne ikke vil have nogen positiv effekt. Idet du har benyttet den mængde sand, som du har til underlaget, er det ensbetydende med, at der ikke kommer ukrudt op nedefra – og de frø, der kommer fra luften, har ukrudtsdugen alligevel ingen effekt imod.

 

Belægning af fliser  

Når hele arealet, hvor fliserne skal lægges, er blevet afrettet, skal de valgte fliser lægges. Under opbygningen gøres der plads til en fuge, der løbende kan fyldes op med fugesand.

Ifølge en tommelfingerregel er det bedst at benytte hvid sand som fugesand i indkørsler og på terrasser, eftersom brugen af stenmel til dette formål kan komme til at misfarve belægningen.

 

Når det kommer til belægning, skal flisen, der lægges, holdes ind mod den foregående flise og lægges forsigtigt ned i sandet, hvilket sikrer, at der ikke opstår ujævnheder under indkørslen.

 

Når hele indkørslen er lagt, fordeles et lag fugesand over hele indkørslen. Det er vigtigt, at du ikke lader for store mængder sand ligge i indkørslen, når du kører med pladevibratoren, eftersom det vil medføre, at de sten og fliser, der ligger meget sand ovenpå, blive presset længere ned end indkørslens andre fliser. Dette vil altså give en ujævn indkørsel fra dag et.

 

Kontakt en entreprenør

Hvis opgaven alligevel virker for kompliceret for dig, eller du ikke har mod på selv at skulle i gang med opgaven, kan du kontakte en dygtig entreprenør, der har stor erfaring med belægning af fliser samt råder over alle de rette redskaber, der skal benyttes til at klare opgaven på bedste vis.