Gode grunde til at gøre karriere inden for byggebranchen

Arbejdsløsheden er lav, og lønnen er god. En karriere inden for byggebranchen er på de to grundlag en rigtig god uddannelse. Inden for byggebranchen er der mange forskellige grene, som man kan bevæge sig ud af – alt efter hvor ens interesse ligger. Hvis du har interesse i at se projekter blive fulgt til døren, er en karriere inden for byggebranchen i høj grad en oplagt mulighed for dig. Har vi vækket din interesse, så læs videre, hvor du kan blive klogere på en karriere inden for byggebranchen.

 

Vil du være civilingeniør?

Efter bacheloruddannelse i Byggeri og Anlæg har du mulighed for at tage kandidatuddannelsen og blive civilingeniør. Som civilingeniør er der mange forskellige jobmuligheder, end hvis du blot tager bacheloruddannelsen. Har du flair for byggeri, planlægning og udførelse, så er civilingeniøruddannelsen med garanti interessant for dig. Som uddannet cand.polyt. har du forskellige jobmuligheder, og en ting er sikkert: du er eftertragtet på det danske arbejdsmarked.

Som civilingeniør kan du arbejde som rådgivende ingeniør i forbindelse med diverse byggeprojekter, hvor du vil stå for det planlægningsmæssige og have ansvaret for, at projektet følges til dørs. Du kan også arbejde som entreprenør, hvor du udfører varierende arbejdsopgaver for privat- og/eller erhvervsfolk. En tredje mulighed som ingeniør er at arbejde for kommunen, regionen eller måske endda staten. Her kan du arbejde med trafik og miljø samt projekteringen.  

 

Bliv forsker og vær med til at påvirke byggebranchen i en positiv retning

Ønsker du at forske, er der mulighed for at gøre dette ved en ph.d.-afhandling inden for branchen. Byggebranchen er en af de brancher, der bruger rigtig mange ressourcer – men sjældent genbruger materialer. Det er der kommet øget fokus på, og de senere år har der især været stort fokus på, hvordan byggeindustrien bør forny sig selv på en måde, hvor affaldsmængderne bliver mindre.

Tager man i betragtning, at der globalt vil blive flere og flere mennesker og derfor større og større nødvendighed for nye byggerier, er den nuværende model for byggebranchen altså ikke en langtidssigtet model. Det eneste positive i den sammenhæng er, at der bliver behov for flere uddannede inden for byggebranchen, der kan være med til at udvikle nye metoder til, hvordan byggebranchen bliver bæredygtig.

 

Mange grene inden for én branche

Der findes et hav af forskellige uddannelser, hvis man ønsker at arbejde med byggeri. Der er blandt andet flere erhvervsuddannelser som f.eks. tømrer, anlægsstruktør og anlæg- og bygningskonstruktør. Der er flere bachelor- og kandidatuddannelser som diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur eller civilingeniør i Byggeri og Anlæg. Der findes også professionsbacheloren Bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen som Byggetekniker og meget mere. Mulighederne er derfor rigtig mange, hvis man ønsker at arbejde med byggeri.

Det vigtigste er dog at komme i job efterfølgende inden for det felt, du er passioneret omkring. Sikr dig ved at melde dig ind i en a-kasse allerede som studerende, hvor der blandt andet findes nogle, som er gratis så længe, du er under uddannelse.