Tilstandsrapporten dokumenterer boligens helbred

Rask Boligrådgivning ApS fortæller, at som sælger er det vigtigt at huset er i god stand, hvis man gerne vil skabe flest mulige interesserede og potentielle købere. Det er en væsentlig fordel for både køber og sælger, hvis der er styr på, hvordan og hvorledes tilstanden tager sig ud. Derfor er det essentielt med en skriftlig og kyndig dokumentation, der sætter hele husets tilstand under lup og eventuelt klassificere de forskellige fejl, mangler og skader. Det kan sammenlignes med en patientjournal, hvor man hurtigt kan tilgå informationer af væsentlighed. Tilstandsrapporten er bygget op af flere trin i skalaen K0-K3, hvor des højere tal des mere kritisk skade. Det vil med andre ord sige, at K0 er kosmetiske skader (kan påvirke helhedsindtrykket). K1 er mindre alvorlige skader (har ikke betydning for selve bygningens funktion). K2 er alvorlige skader (bygningsdelens funktion vil svigte inden for en begribelig fremtid). K3 som er kritiske skader, der skal fikses hurtigst muligt, da det kan få konsekvenser for resten af boligen med tiden. Uden for kategori findes ´UN´, som betyder undersøges nærmere og kan derfor potentielt være alvorlige skader. Det er den bygningssagkyndige der udarbejder tilstandsrapporten. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en sammenligning med andre boliger af samme alder, stand og type og dermed aldrig et helt nyt hus.

 

Hvorfor skal man investere i en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten kan være nødvendig for at vække købers interesse, da han dermed hurtigt kan få et overblik over boligens tilstand. Det vil sige, at mangler tilstandsrapporten, vil flere kunder måske efterspørge den. Da det tager tid at foretage en sådan rapport, vil nogle potentielle købere måske hoppe fra pga. ventetiden og finde en anden bolig. Som sælger kan tilstandsrapporten vise sig at være guld værd, hvis der inden for en tidshorisont på 10 år findes skjulte fejl og mangler, som ikke er noteret. Her falder ansvaret tilbage på sælger, som skal hæfte egenhændigt. Men har sælgeren sit på det rene med en tilstandsrapport, gives køberen et tilbud om ejerskifteforsikring og hæftes der solidarisk i forhold til præmieforsikringen, vil man frigøre sit ansvar for eventuelle skjulte skader. Dette kan vise sig at være en massiv økonomisk besparelse for sælger. Værd at bemærke er at en tilstandsrapport varighed er seks måneder – herefter er den ikke længere holdbar. De fleste kunder vil normalvis købe tilstandsrapporten i én samlet pakke med el-rapport og energimærkning. Tilstandsrapporten er derfor købers sikkerhed i forhold til at få det fulde overblik, men også sælgers garanti for at undgå uforudsete udgifter på længere sigt.