Lad professionelle komme dig til undsætning

Når der skal rives gamle bygninger ned, og nye bygninger skal opbygges som erstatning, kan der være skjulte faktorer, som altid bør overvejes inden, at projektet går i gang. Det kan være svært at have overblik over dette, når man ikke selv er fagligt dygtig og kyndig inden for det, som skal laves, og derfor kan det blive nødvendigt med professionel hjælp. Her får du dog nogle gode råd, som altid bør tages i betragtning, når det gælder nedrivning og renovering af gammelt til nyt.

 

Sådan afskaffes materialerne

Ved en nedrivning opstår en stor mængde af ubrugelige materialer, som er både gamle, og som også ofte er ødelagte som følge af nedrivningen. Inden et nedrivningsprojekt påbegyndes, er det nødvendigt at overveje, hvordan disse materialer skal afskaffes, da de både kan være sundhedsskadelige, men samtidig kan være særdeles svære at opbevare og desuden vil udstede f.eks. støv og lignende. Der findes flere større firmaer, som arbejder med nedbrydning af bygninger, og som også varetager afskaffelse af de materialer, som følger af nedbrydning. Det gælder f.eks. Skamstrup Maskinstation, som har mange års erfaring med et væld af entreprenøropgaver, og som derfor også kan hjælpe med selve nedrivningen. De holder til i Varde men hjælper kunder i alt fra Billund til Esbjerg og Grindsted.

 

Vær opmærksom på PCB

Noget af det, som de færreste husker at overveje, når de står overfor at skulle rive en gammel bygning ned og erstatte den med en ny bygning er PCB. PCB er et sundhedsskadeligt stof, som indtil 1986 var lovligt at anvende i f.eks. ledninger, vinduer og fuger og som derfor kan være i risiko for at befinde sig i ældre bygninger. Stoffet kan optages i kroppen ved f.eks. indånding eller gennem huden, mad eller drikke, og det kan være livsfarligt, hvorfor det ikke bare kræver et professionelt tjek efter, om der skulle være brugt PCB-holdige materialer i det nedbrudte byggeri – det kræver samtidig kyndig hjælp at skulle sikre, at de materialer som bruges til udskiftning, renovering og nybyggeri ikke også indeholder PCB. Det kan ikke ses med det blotte øje, om et materiale indeholder PCB, men med en professionel PCB-sanering kan koncentrationen af PCB bestemmes, og hos Skamstrup Maskinstation, kan du få hjælp til at udskifte de materialer, som indeholder PCB. Du kan læse mere om PCB på deres hjemmeside her.

 

Din kommunes regler har betydning

Hvis du står overfor at skulle have nedrevet en bygning på din grund, er det ikke nok at have professionel hjælp til selve udførelsen i baghovedet. I de forskellige kommuner er der forskellige regler for, om nedrivning kræver tilladelse, og om der f.eks. kan søges tilskud til at rive gamle bygninger ned, hvis de erstattes med nye, og det kan være værd at undersøge, hvilke regler der gør sig gældende i din kommune, inden du starter nedrivningen. Der skal i flere kommuner skrives en konkret ansøgning om tilladelse til at udføre en nedbrydelse eller nedrivning af en bygning, og denne skal indeholde flere private og tekniske specifikationer, hvilket kan gøre det svært at udforme den alene.

 

Miljøvenlighed er i fokus

Når det kommer til at skulle udskifte materialer eller erstatte den nedrevne ejendom med noget nyt, bør miljøvenlighed og bæredygtighed altid tages i betragtning. Der stilles i dag flere og flere krav til miljørigtighed, hvad angår byggerier, og selvom der ikke altid er krav om valg af f.eks. materialer i de enkelte landsdele, vil et øget fokus på klimaet og miljøet i forbindelse med byggeriet kunne vise sig at være en god investering, da det eksempelvis vil kunne føre til en bedre salgspris af den nye bygning i sidste ende.

Der er altså flere vigtige faktorer, som kan være afgørende for, at en nedrivning, renovering og udskiftning bliver succesfuld, og der er ingen tvivl om, at du kommer længst ved at kontakte en professionel partner, som kan hjælpe med det hele på én gang.