5 hurtige fordomme fra byggebranchen

Skrevet af Camilla Struck

I og med at det bugner med nybyggeri i Danmark, er der brug for flere hænder til at udføre arbejdsopgaver. Mange vælger dog byggebranchen fra, når de skal vælge uddannelse. Der er nemlig mange fordomme, der nærmest er fastgroet til faget. En fordom lyder, at der er stor forskel på køn i branchen, hvor de færreste kvinder vælger at uddanne sig inden for byggefaget. Men er kønsdiskrimination grunden til, at færre vælger at uddanne sig som f.eks. tømrer? 5 hurtige fordomme om byggebranchen kan du finde herunder.

 

  1. Byggebranchen er udelukkende for ikke-boglige personer

En udbredt fordom er, at de, som vælger at uddanne sig inden for byggebranchen, ikke har et højt nok gennemsnit eller lignende til at forfølge deres egentlige drøm. For de fleste er det overhovedet ikke sandheden. Som VVS’er eller energispecialist er man netop nødt til at være stærk til matematiske beregninger for at kunne udføre sit arbejde.

 

  1. Ingen mulighed for videreuddannelse

I forlængelse af den første fordom tror mange også, at hvis de har uddannet sig tømrer, så skal de være tømrer resten af deres liv. Altså tror mange, at der ikke er ligeså god mulighed for videre- eller efteruddannelse i byggebranchen, som der f.eks. er i andre brancher. Det modsatte er dog tilfældet – der er rig mulighed for at specialisere sig i det, man brænder for.

 

  1. Man kan ikke uddanne sig inden for byggebranchen som kvinde

Her kommer en af de helt store fordomme: en kvinde kan ikke udføre det arbejde, som en mand kan. Fordommen ligger i, at byggebranchen i mange år har været et mandsdomineret erhverv. Der er dog ikke tale om, at kvinder ikke kan udføre arbejdet, men i højere grad tale om en gammeldags synsvinkel på kvinder. Dog er der stadig mange, der vælger kvinder fra i forbindelse med lærepladser, udelukkende på grund af køn.

 

  1. Det kræver en særlig fysisk styrke

I forlængelse af fordom nr. 3 kommer den fjerde fordom, der beror på, at man skal være af en vis fysisk afstøbning for at kunne klare et arbejde med byggeri. Fordommen bygger på det faktum, at man tidligere har været helt fysisk udslidt efter mange år i branchen. I nutiden gør fagforeninger og organisationer alt for, at arbejdsmiljøet konstant forbedres. På den måde skal man ikke være i en bestemt fysisk form – eller af et bestemt køn – for at arbejde i byggebranchen.

 

  1. Man får en lavere løn end andre steder

Mange har indtrykket af, at hvis man vil tjene mange penge, skal man ikke uddanne sig inden for byggebranchen. Den fordom kan vi nemt udrydde, fordi der faktisk er mange, der tjener kassen – især hvis de er efter- eller videreuddannede. I branchen er der brug for specialister, og derfor er der gode penge at tjene.

 

Nogle fordomme lever bedre end andre…

…men det kan også være, at det er på tide at lægge fordommene på hylden og se på branchen, som den ser ud i dag. I stedet for at tænke byggebranchen – som den så ud for 10, 20, måske 30 år siden – så lad os hellere snakke om den byggebranche, vi ser i dag.