Undgå stoppet afløb

Alle boliger og lejligheder er udstyret med afløbssystemer. Der skabes store lugtegener, hvis afløbet tilstoppes, og det er til stor frustration for alle på adressen. Det er heldigvis nemt at undgå, hvis blot du følger en række simple råd. Det eneste der skal til er en smule vedligeholdelse og rengøring. Alle håndvaske, køkkenvaske og toiletter er udstyret med en vandlås. Det er i bund og grund vandlåsen der sørger for, at der ikke siver kloaklugte ind i boligen. Hvis vandlåsen er tilstoppet, så får det den modsatte effekt, og lugtene får fri adgang. Derfor anbefaler vi bl.a., at du jævnligt holder øje med din vandlås, hvis du vil undgå lugtegener i boligen. I n

 

Undgå propper i køkkenvasken

Hvis din bolig er forsynet med gamle afløbsrør, så er der er en forhøjet risiko for, at organisk materiale har samlet sig i klumper på indersiden af rørene. I den største risikogruppe er afløbsrørene til køkkenvasken, da afløbet her dagligt udsættes for fedt og andre madrester. Det bedste råd til at undgå samling af madrester og fedt i køkkenafløbet, er ved at forsyne køkkenvasken med en effektiv rist. Den sørger for, at de værste klumper af mad ikke render ud og tilstopper rørene. Afløbet til dit badeværelse er også udsat, da hår, sæbe og andet samler sig i rørene. Også her anbefaler vi, at du forsyner afløbet med en god rist, mens at du jævnligt rengør risten og området omkring.

 

Hvad gør jeg, hvis afløbet alligevel stopper?

Hvis afløbet alligevel stopper, så er det første og letteste råd at rense afløbet med kogende vand af 1-2 kedler. I samme ombæring anbefaler vi, at du renser risten på begge sider. Kogende vand tager lettere tilstopninger. Hvis ikke kogende vand virker, fristes mange til at hælde kemiske stoffer i afløbet. Det er nemt og effektivt, men der kan være flere konsekvenser forbundet med løsningen. For det første er det skadeligt for miljøet og grundvandet, fordi de mange skadelige stoffer i væsken siver ud i det fri og ned jorden. For det andet er der risiko for, at væsken ødelægger dine afløbsrør, fordi afløbsrens har en ætsende effekt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en svupper, hvis afløbet stopper. Inden du anvender svupperen, fyldes vasken halvt op med vand, hvorefter du hårdt trykker på afløbet med svupperen 4-8 gange. Hvis ikke svupperen løser dit problem, er det næste forsøg at adskille vandlåsen under vasken og renser den. I mange tilfælde er vandlåsen fedtet ind i skidt, og derfor er det en god idé at være udstyret med et sæt gummihandsker, inden arbejdet påbegyndes.

 

Problemer med kloakken skal ordnes af fagmand

Hvis ingen af de nævnte råd hjælper, så er der stor sandsynlighed for, at problemet er lokaliseret i kloakken. Her kommer de fleste borgere til kort, fordi der skal anvendes professionel ekspertise og professionelt udstyr. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en fagmand, der har ekspertise inden for kloakservice. JK Kloakservice arbejder inden for branchen, og de har mange tilfredse kunder, der er kommet deres kloakproblemer til livs efter grundigt og effektivt arbejde. De vil b.la lave en TV-inspektion af dit kloaksystem, hvor der undersøges for rotter, utætheder, rødder og andet. Det er nemlig stor sandsynlighed for, at det kan være en af de nævnte ting, der skaber problemet i dit afløb og i dit kloaksystem. Du kan dog selv gøre den første del af arbejdet først, hvis du fjerne dækslet til den yderste brønd. Herefter spules brønden med en haveslange. Det fjerner små belægninger og hjælpe på eventuelle lugtegener.