Muret gesims

En gesims er overgangen mellem bygningsfacade og tag. Dens oprindelse kommer fra at skulle lede regnvandet fra tagfladen væk fra facaden. Men i dag er det ikke den eneste funktion, den har, men den benyttes også til at gøre bygningen mere dekoratorisk og bliver brugt til at markere bygningens betydning og status.

 

Hvilke typer af gesimser findes der?

Der findes i virkeligheden mange forskellige gesimser, men overordnet set kan de murede gesimser opdeles i to hovedtyper: de blankmurede og de pudsede eller trukne. De trukne gesimser i puds kendes helt tilbage fra 1700-tallet, hvor de murede gesimser har fulgt de arkitektoniske perioder med blankt murværk. Det skal også nævnes, at trækning af gesims er et særligt håndværk, der både kræver snilde og tålmodighed.

 

Hvad koster det at få lavet sin gesims?

Når det kommer til det økonomiske aspekt bag den dekoratoriske gesims, kan det godt blive en bekostelig omgang. Den pris, du kan få på din pågældende opgave, kan variere i høj grad alt efter valg af firma og omfanget af opgaven. Et bud på en pris kan være i omegnen af 20.000 kr. pr. gavl for de store gavle, hvor de mindre gavle vil koste omkring 12.000 kr.

Når du skal i kontakt med en fagmand, der kan klare opgave, er det en murer, der skal lave opmuring af gesimsen.