Undgå skader med LAR-løsninger

I forbindelse med de globale klimaforandringer, falder der hvert år mere regn i Danmark. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod vandskader forårsaget af store mængder nedbør. En måde at gøre dette på, er ved at installere såkaldte LAR-løsninger. LAR er en forkortelse for betegnelsen ”lokal afledning af regnvand” og indebærer derfor forskellige løsninger og metoder, hvormed regnvand fra tagafløb og befæstede områder kan håndteres. Her kan du læse mere om LAR, og hvorfor det er vigtigt at kende til dette.

 

Definition af LAR-løsninger:

Der findes flere forskellige løsninger, der kan hjælpe med lokal afledning af regnvand. Det gælder følgende:

  • Her forsøges det at få vandet til at sive ned i jorden ved hjælp af faskiner, såkaldte regnbede, græsplæner og grøfter.
  • Fordampning, hvormed vandet fordamper gennem grønne tage.
  • Lokal anvendelse. Det kan for eksempel være ved at bruge det overskydende regnvand til havevanding, toiletskyl eller til at vaske tøj.
  • Forsinkelse i bassiner, hvor vandet opbevares, indtil der igen er plads i afløbssystemet efter et voldsomt regnskyl eller lignende.

Hvilken af de ovenstående løsninger, der giver mest mening at anvende hos dig, afhænger af det pågældende sted samt situationen omkring de store mængder nedbør.

 

Undgå oversvømmelser og skader med LAR

Et almindeligt afløbssystem kan sjældent klare de store mængder vand, der kan følge med et voldsomt regnskyl. Derfor er LAR en vigtig måde, hvorpå oversvømmelser og de medfølgende skader kan undgås. Hvis du bor et sted, hvor afløbssystemet har let ved at blive overbelastet, er det en god ide at sætte dig mere dybdegående ind i de forskellige LAR-løsninger. På den måde er du bedre forberedt, hvis der skulle opstå et regnvejr med store mængder nedbør, som kan have konsekvenser for din bolig.