Ledningsrenovering og nyanlæg uden opgravning af haven

Er det til reparation af boligens vand- og spildevandsledninger, men venter der et vigtigt arrangement om hjørnet? Eller har du lige sat haven i stand med hele familien? Der kan være mange årsager til, at man ikke ønsker at grave hele haven eller fortovet op for bare at få skiftet ledninger. Med no-dig teknologi er det dog muligt at få anlagt eller repareret de underjordiske ledninger, der forsyner din bolig med vand og håndterer spildevandet. Det er nemlig nogle rør og ledninger, hvis funktion vi bruger hver eneste dag, og hvor vedligeholdelse er enormt vigtigt.

 

No-dig teknologi efterlader næsten ingen spor

Det er faktisk muligt at trække ledninger under jorden fx i din have eller boliggrundens fortov uden større, synlige tegn. Haven behøver ikke nødvendigvis endevendes og anlægges på ny bare for at renovere en enkelt eller flere ledninger. Der er flere forskellige metoder til opgravningsfri renovering eller nyanlæg af de vigtige kloak- og forsyningsledninger, der naturligvis varierer lidt i pris.

 

Jordfortrængning, bursting og styret underboring

De tre mest anvendte metoder til no-dig renovering og anlæg af ledninger er jordfortrængning, bursting og styret underboring. Ved jordfortrængning bores et underjordisk hul med en raket og metoden anvendes især under veje, fortove og lignende. Ved bursting erstatter et nyt rør det gamle, hvor placeringen er i helt den samme trache. Ved styret underboring har man en kontrol og fleksibilitet over boringen, der gør det muligt at dreje samt at bore op og ned. Før du beslutter dig, er det en god idé at læse mere om de forskellige metoder hos en professionel entreprenør som fx Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S.

 

Hvad du selv kan gøre

Naturligvis er opgravningsfri ledningsrenovering og nyanlæg ikke en opgave, du kan løse på egen hånd. Til no-dig teknologien bliver det nødvendigt at tilkalde en professionel. Dog kan du selv gøre noget af benarbejdet, samt underrette dine naboer om eventuelle vibrationer osv. Du kan gøre det nemmere for de professionelle ved fx selv at indhente de relevante