Overvejer du et gasfyr? Så læs med her

Fra 2013 blev ulovligt at installere oliefyr og gasfyr i nyere boliger, men det er dog stadig lovligt i nogle kommuner. Der er et hav af fordele ved at vælge gas frem for olie, hvor den største gevinst er den økonomiske. Hvis du overvejer et gasfyr, bør du læse med her, så du ved, hvad du skal være opmærksom på.

 

Hvad er fordelene ved at vælge et gasfyr?

En væsentlig fordel ved gasfyret er, at det udleder mindre CO2 end eksempelvis et oliefyr. Det skyldtes, at man afbrænder naturgas til opvarmningen af husets vand. En anden fordel er den økonomiske, som mange vægter højt. Her er det markant billigere at vælge gas, fordi priserne på gassen følger olien. Dog er der den forskel, at når olieprisen stiger stødt, så stiger gasprisen ikke nær så stødt. Gasprisen falder dog sammen med prisen på olie, og det er her, at det især er fordelsagtigt at vælge gas. Et fyr med gas er også en investering, som kan holde i rigtig mange år, og derfor kan du tjene fyret ind relativt hurtigt, da du gradvist sparer en del penge på opvarmningen af dit hjem. Typisk kan du have dit fyr i 10-30 år uden problemer, men den hurtige teknologiske udvikling gør, at gasfyr hele tiden bliver bedre og bedre. Derfor kan det økonomisk betale sig, hvis man køber et nyt fyr allerede måske 8-10 år efter. Derfor er gasfyret økonomisk besparende i mange aspekter og en langsigtet løsning, uanset hvor lang levetid man beslutter sig for, at fyret skal have.

 

Hvilke love gælder på området?

Hvis du vil investere i et fyr, der brænder gas, er der nogle love, som du skal sætte dig ind først. Det er blandt andet blevet forbudt at installere gasfyr i nyere boliger, dog er der en række undtagelser. Her skal du kontakte din kommune og høre, om det overhovedet er muligt at installere et gasfyr i din bolig. Der er nemlig nogle kommuner, hvor det er vedtaget, at det skal være muligt for husstande at benytte sig af naturgas. I privathjem er det kun lovligt at installere kondenserende gasfyr, der har lukket forbrænding, hvilket vil sige, at forbrændingen sker gennem to rør. Et hvor frisk luft kommer ind – og et andet hvor røgen kommer ud af. Derfor må du altså ikke investere i et fyr med åben forbrænding. 

 

Hvor ofte skal det serviceres?

Når du har installeret et kondenserende gasfyr med lukket forbrænding, skal det have et gaseftersyn mindst hvert andet år. Det kommer dog an på, hvor meget fyret bruger af gas. Hvis fyret bruger mindre end 3000 kubikmeter, så er det nok at udføre et gaseftersyn hvert andet år. Er gasforbruget derimod større, skal fyret efterses hvert år. Det er meget vigtigt, at man overholder eftersynene, da de er ens egen sikkerhed. Derfor skal man også vælge en ekspert på området, der har den rette erfaring og viden som f.eks. Gas Experten ApS i Brædstrup.

 

Vælg et gasfyr med omtanke

Opvarmning med gas er en metode, som er plantet solidt i de danske hjem, og det har det faktisk været i mange år. Dog bør du være opmærksom på lovene på området, så du ikke anskaffer dig et gasfyr, der ikke er lovligt. Sørg for at du har sikkerheden i orden, og overhold dine eftersyn. Så kan du med fordel anskaffe dig et gasfyr eller udskifte dit gamle fyr med et nyt. Fyret tager hensyn til både miljøet og din økonomi – og det er en langtidsholdbar løsning.