Sådan håndterer du dit farlige affald

I takt med de enorme klimamæssige udfordringer, vi står over for, er affaldssortering en ting, der er kommet på dagsordenen i samfundsdebatten. Der er blevet indført affaldssortering i en højere grad, end vi nogensinde før har oplevet. Selvom vi alle gerne vil sortere vores affald og afhjælpe klimaproblemerne, kan det være svært at finde hoved og hale i, hvordan affaldet skal sorteres. Især specialaffald, såkaldt farligt affald, kan være svært at håndtere. Der kommer derfor her en guide til, hvordan du håndterer dit farlige affald.

 

Hvad er farligt affald?

Først af alt kan det måske være en idé at få kategoriseret hvad farligt affald er. Det kan være mange ting, men listen her er udvalgte ting, som du måske vil opleve at stå med før eller siden.

  • Olieaffald
  • Malingrester
  • Opløsningsmidler
  • Kemikalieaffald

 

Hvordan skal affaldet håndteres?

Når din emballage skal smides ud, er det vigtigt, at den emballeres korrekt, således der ikke er noget muligt udslip af de farlige stoffer. Har du en virksomhed og står med farligt affald dagligt, kan det være en god idé at lave en aftale med et firma, der er specialiserede i at håndtere jeres affald, som kan håndtere jeres affald for jer. Dermed sikres I, at jeres farlige affald håndteres korrekt og ikke pådrager miljøet yderligere belastning

 

Sæt dig ind i affaldssorteringen

Det er vigtigt, at vi alle sætter os ind i, hvordan vores affald skal sorteres, så vi undgår et unødigt udslip af giftige stoffer, som både kan være til skade for os selv og vores jordklode. Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal håndteres, kan du altid søge hjælp og råd hos specialiserede folk.

Virksomhed: Alfa Specialaffald I/S