Træpillefyr – miljøven eller miljøsnylter?

Der har før været en udbredt konsensus om træpillefyr som værende en yderst miljøvenlig varmekilde. Lavere varmeregning, bedre indeklima og CO2 neutralitet er blot nogle af de fordele, som træpillefyr er blevet solgt på gennem forskellige forhandlere. Det CO2 neutrale ligger i, at fremstillingen af træpillerne ikke har udledt mere CO2, end hvad træet, som pillerne er lave,t optog, da det var levende. Noget tyder dog på, at træpillefyret ikke er helt så miljøvenligt som før antaget.

 

Klima versus miljø

Rigtig mange danskere har de senere år udskiftet deres oliefyr med de såkaldte træpillefyr. Det giver god mening, da træpillerne er CO2 neutrale og dermed ikke forudsætter betaling af CO2 afgift ligesom oliefyret. Paradoksalt nok viser nye undersøgelser fra Dansk Gasteknisk Center dog, at træpillefyret forurener meget mere end oliefyret, som mange har skiftet fra. Årsagen til forvirringen skyldes, at politikerne i dagens Danmark har et enormt fokus på klimaet, og i klimadebatten kan miljøet nemt gå i glemmebogen. Det ”miljøvenlige” pillefyr skulle i virkeligheden være betegnet som ”klimavenligt” eller blot ”CO2 neutralt”, for sandheden er, at det forurener miljøet langt mere end oliefyret.

 

Hvor ligger forskellen?

Pillefyret er rigtig nok CO2 neutralt, men til gengæld udskiller afbrændingen af træpiller et hav af sundhedsskadelige partikler, der er yderst skadelige for miljøet og for mennesker. Man frygter at flere stadig vil skifte til træpillefyr for at undgå de dyre CO2 afgifter, og det er derfor blevet foreslået også at sætte afgifter på pillefyr for at undgå at flere pillefyr i landet, der kan have sundhedsskadelige konsekvenser Selvom man giver klimaet en hånd ved at skifte til træpillefyr, ligger man ekstra vægt på miljøet, og udskifter dermed blot ét problem med et andet.

Med et oliefyrsservice kan du få tjekket dit oliefyr og på den måde sikre, at det kun bruger den nødvendige mængde olie, så det ikke udskiller mere CO2 en d lige nødvendigt.