Få økonomisk tilskud til energiforbedringer i din bolig

 I Danmark anvendes der primært varmekilder til opvarmning af boliger, som er baseret på afbrænding af affald, kul og halm. Dele af elproduktionen stammer også herfra – og fælles for alle disse varme-og energikilder er, at de udleder CO2.

Ved at mindske forbruget af varme fra forbrændingsanlæggene, og nedsætte andelen af el der stammer fra CO2-udledende kraftvarmeværker, skånes miljøet. Det gør det, fordi jo mindre el og varme der er behov for, jo mindre afbrænding er nødvendig.

Det er hele baggrunden for den statsfastsatte ordning, der sørger for, at du som boligejer kan modtage energistilskud, når du udfører energibesparende tiltag i hjemmet: Mindre belastning af miljøet.

Ved at yde tilskud til energiforbedringer, som nedsætter mængden af afbrænding, øges interessen nemlig hos forbrugerne for at udføre energimæssige forbedringer i boligen. Herunder udskiftning af ældre varmekilder eller efterisolering, så varmen udnyttes bedst muligt.

 

Sådan får du energitilskud

 Det er energiselskaberne, der administrerer og formidler tilskuddene til energiforbedringer. Hvor meget du kan få i energitilskud, afhænger af hvilken forbedring du skal foretage og hvilket energiselskab du ansøger hos.

En af de energileverandører der tilbyder energitilskud er Energi Fyn, som giver 0,25 kroner pr. kWh, du på et år fremadrettet kommer til at forbruge mindre. I praksis betyder det, at du kan modtage op til 6.000 kroner i energitilskud, ved for eksempel at udskifte dit oliefyr med en varmepumpe.

Det er vigtigt, at du ansøger om energitilskud, inden du påbegynder arbejdet eller indkøber de materialer, du skal bruge til de pågældende energiforbedringer af din bolig. På den måde er du sikker på, du er berettiget til tilskuddet, inden du går i gang. Det er nemlig ikke alle boligforbedringer, der udløser energistilskud.

Du ansøger om energitilskuddet online her og skal i den forbindelse bruge dokumentation for den nuværende tilstand. Er det dine vinduer, du vil skifte, skal du derfor fremsende billeder af disse. Er det i stedet oliefyret, der skal udskiftes, sender du således et billede med af dette.

Efter ansøgningen er blevet godkendt, kan du indkøbe materialer og påbegynde arbejdet.

Når vinduerne er monteret, eller oliefyret udskiftet, indsender du igen dokumentation for at arbejdet er udført – og herefter udbetales dit energitilskud til din bankkonto.

Du kan kun ansøge om energitilskud ét sted og dermed heller ikke få tilskud til samme energiforbedring fra flere energiselskaber samtidig.

 

Eksempler på energiforbedringer der kan udløse energitilskud

 For at modtage energitilskud er det først og fremmest en betingelse, at arbejdet på din bolig fremgår på listen over godkendte energiforbedringer. Listen kan du se, når du påbegynder den online ansøgningsproces.

Eksempler på de mest gængse energiforbedringer, som udløser energitilskud, er følgende:

  • Installation af varmepumpe, som nedsætter fyringsbehovet i boligen generelt.
  • Skift af varmekilde fra for eksempel oliefyr til fjernvarme, som nedsætter forbruget af fossile brændstoffer.
  • Efterisolering af for eksempel hulmur eller loft, som nedsætter varmetabet og dermed giver et lavere varmeforbrug.
  • Installation af solvarmeanlæg, som udnytter solvarme til opvarmning af boligen.
  • Udskiftning af vinduer og døre, der isolerer boligen mere effektivt og forhindrer for stort varmetab.

Udover energistilskud kan du samtidig, på nogle typer af opgaver, benytte håndværkerfradraget og trække udgifterne til arbejdsløn fra i skat. Således kan du få en større andel af udgifterne til dine energiforbedringer retur end ved at udnytte energitilskuddet alene.

Det kan du læse mere om på skat.dk