Konsekvenserne af et dårligt indeklima

De fleste af os opholder os indendørs langt den største del af dagen. I hjemmet, på arbejdet og i butikkerne. Har man siddet hele dagen i et indelukket og varmt klasselokale eller kontor, er det dejligt at komme ud i den friske luft. Vi tænker måske ikke så tit over det, men indeklimaet er enormt vigtigt, for hvordan vi har det. Gør man ikke en bevidst indsats for at skabe et sundt indeklima, kan det have konsekvenser. Iltfattig luft kan give gener som f.eks. hovedpine, hoste og træthed, og fugtig luft i et rum skaber gode betingelser for skimmelsvamp, råd og andre kedelige problemer. Det er altså både vigtigt for dit og bygningens helbred, at du gør en indsats for at få et optimalt indeklima.

 

Frisk luft – også indendørs

Det bedste man kan gøre for sit indeklima, er at have ordentlig ventilation. Der foreligger faktisk ret strenge regler fra bygningsreglementet omkring udluftning: al luft skal skiftes ud hver anden time. Der er desuden særskilte regler for udluftning og ventilation i nogle rum. I et rum hvor der laves mad, er det f.eks. vigtigt at have en emhætte, der kan rense luften for mados og damp. I kælderrum og på badeværelser er der også særligt meget brug for god ventilation for at forebygge fugtproblemer. Behovet for ventilation varierer selvfølgelig også fra ejendom til ejendom. En de faktorer man skal have med i overvejelser, er antallet af personer i forhold til rummets størrelse. Det siger næsten sig selv, at mange personer på lidt plads kræver bedre ventilation end få personer på meget plads. Sidst men ikke mindst skal man tænke over hvilke aktiviteter, der foregår i rummet.

 

Fordelene ved komfortventilation

Et dansk studie udført af Statens Byggeforskningsinstitut påviste, at børn i vuggestuer og børnehaver med høj ventilation blev mindre syge. Det giver god mening, at når koncentrationen af bakterier og virus i luften falder, gør sygefraværet også. Det gælder vuggestuer såvel som arbejdspladser. På en arbejdsplads betyder et optimalt indeklima mere produktive medarbejdere, øget koncentration og færre sygedage. Det er også påvist at udgiften ved at investere i komfortventilation på en arbejdsplads er tjent hjem igen inden for 1-5 år. Lægger man den øgede produktivitet og færre sygedage oveni, kan det hurtigt aflæses på bundlinjen. Der forskes stadig mere i betydningen af et godt indeklima, og de positive resultater kan mærkes på flere og flere arbejdspladser, og offentlige institutioner rundt i landet.