Faldstammer og etagebyggeri: nøglen til en problemfri renovering

Hvis du ejer en lejlighed på 3. sal i en gammel etagebygning med synlige faldstammer på dit badeværelse, er det vigtigt at forstå, hvem der har ansvaret, og hvordan det påvirker dine naboer. 

 

Du bør starte med

Find ud af, hvem der har ansvaret: Start med at tjekke ejerforeningens regler for at finde ud af, om det er dig eller ejerforeningen, der skal tage sig af faldstammerne. Det kan være lidt forvirrende, men det er vigtigt at få styr på det.

Snak med ejerforeningen: Hvis du ikke er sikker på ansvarsfordelingen eller ejerforeningen har ansvaret, så giv dem besked om din planlagte badeværelsesrenovering. De kan give dig nogle retningslinjer og krav, så du ved, hvad der skal gøres med faldstammerne.

Rådfør dig med en VVS-ekspert: Det er en god idé at få en VVS-ekspert ind, især hvis dine faldstammer er utætte. De kan hjælpe med at vurdere situationen og rådgive dig om de bedste løsninger, du bør undersøge om strømpeforing kan være en god løsning.

Tænk på strømpeforing: Hvis dine faldstammer er utætte, kan strømpeforing være en smart løsning. Det betyder, at de reparerer røret indefra, så du ikke behøver at bekymre dig om at genere dine naboer med byggerod. Det er også en hurtigere måde at løse problemet på.

Husk at tale med dine naboer: Giv dine naboer besked om din renovering. Spørg dem, om de er okay med det, og forsøg at finde tidspunkter for arbejdet, der ikke generer dem for meget. Det er vigtigt at holde en god dialog med dem.

 

 

Har du styr på, hvad en faldstamme er?

  • En faldstamme er en lodret afløbsrørledning i et etagebyggeri, der forbinder afløb fra flere etager til kloaksystemet eller spildevandsnetværket.

  • Faldstammen tjener til at transportere spildevand og affaldsvand fra toiletter, badeværelser, køkkener og andre VVS-installationer på forskellige etager ned til det centrale afløbssystem.

  • Faldstammer er normalt fremstillet af materialer som støbejern, plastik eller rustfrit stål og har en levetid på omkring 70-80 år.

  • De skal vedligeholdes regelmæssigt for at undgå problemer som tilstopning, utætheder eller blokeringer, der kan forårsage skader i bygningen.

  • Faldstammer spiller en afgørende rolle i at opretholde hygiejnen og funktionaliteten i etagebygninger ved at sørge for korrekt bortskaffelse af spildevand.

  • Hvis der opstår problemer med en faldstamme, kan renovering eller reparation være nødvendig for at opretholde bygningens funktionalitet og forhindre vandskader eller lækager.