Undgå lugten fra tilstoppede kloaker

I alle boligtyper er der kloaker, og alle kloaker stopper ind imellem. Er du én af dem, som godt kunne bruge et råd eller to til, når det sker, så læs du blot videre her. Vi ser nemlig på, hvordan du bedst muligt forebygger tilstoppelser, hvad du gør, hvis de rent faktisk stopper til, og hvornår det er bedst at tilkalde professionel hjælp.

 

Hvad sker der, når en kloak tilstopper?

Er der ikke tilstrækkelig passage og jævnlig gennemgang i kloakrør, stopper de, og de rester og materialer, som blokerer røret, lugter. Afhængig af hvilke kloaksystemer der er tale om, er det forskellige problemer, som hyppigst optræder. I gamle rør, som måske ikke bruges så tit, kommer tilstoppelser typisk, fordi organisk materiale ligger i røret og danner et lag slam, som sætter sig fast. I køkkenvasken vil der, afhængig af hvor god en si der er over afløbet, ryge madrester ned i afløbet, og det er dem, som sætter sig fast, rådner og giver lugtgener.

 

Et par gode huskeregler

Man kan komme rigtig langt med en kedel kogende vand, og hælder du det i din køkken- og håndvask en gang om ugen samt i de afløb, du ikke bruger så tit, kan du forebygge rigtig meget. Derudover skal du naturligvis også tænke over, hvad du kommer i din afløb. Undgå at lade for mange hår komme i afløbet i badet, lad være at smide bind, vat og andet affald i toilettet, og smid kaffegrums og andre madrester i skraldespanden i stedet for i afløbet.

 

Når uheldet er ude...

… og du har et tilstoppet afløb, er svupperen som udgangspunkt dit bedste våben. Pump op og ned og når proppen er væk, skal du huske at skylle godt efter. Giver proppen sig ikke umiddelbart, kan det være nødvendigt at skille vandlåsen ad. Er du bare det mindste i tvivl om, hvordan du gør det, er det en rigtig fornuftig idé at tilkalde professionel hjælp.

 

Kloakservice Murels Eftf.

Oplever du en kloaktilstopning, som du ikke umiddelbart selv kan løse, og bor du i eller omkring Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing Falster eller andetsteds på Sydsjælland, kan du med fordel få Kloakservice Murels Eftf. til at hjælpe dig. Med over 60 års erfaring med tilstoppede kloaker, generel kloakservice og meget andet er de de helt rigtige mennesker til at udføre førstehjælp til din kloak. Når du alligevel har dem ude, kan du ligeså godt få deres bedste vedligeholdelsesråd med på vejen.