Trænger din kloak til en kærlig hånd, eller er den måske helt i udu? En kloak skal fungere – lige ud sagt. En kloak der ikke fungerer optimalt, kan have store konsekvenser for dit hjem og din økonomi. Det er derfor vigtigt at forholde sig til, hvorvidt din kloak fungerer optimalt, samt få kloakservice eller gør-det-selv såfremt kloakken ikke fungerer, som den skal. I forlængelse heraf er det vigtigt at vide, hvem der har pligt til hvad.

 

Hvem er pligtig, når det kommer til din kloak?

Der er tale om forskellige pligter, når det kommer til din kloak. Der er både husejers pligt, kommunens pligt og kloakmesterens pligt. For hvis kloakservice blevet udført forkert, eller at du overser din pligt som husejer, kan det blive en dyr fornøjelse.

Husejerens pligt:

Som husejer eller bygherre har du pligt til, at din kloak følger lovens retningslinjer. Det kan derfor være en fordel at hyre en kloakmester, da kloakmesteren i så fald overtager ansvaret.

Kloakmesterens pligt:

Inden kloakservicen begynder, skal kloakmesteren indhente tilladelse fra kommunen eller ejeren af hovedkloakledningen. Kloakmesteren har pligt til at arbejdet udføres retmæssigt i forhold til loven og at installationen er i forsvarlig stand. Inden kloakservicen kan betragtes som færdig, skal kloakmesteren have afprøvet sin installation. Kloakmesteren skal derudover informere brugeren om betjening og vedligeholdelse. Derudover skal kloakmesteren være autoriseret indenfor kloakservice, før han må udføre arbejdet.

Kommunens pligt:

Det er kommunens pligt at informere husejeren om, at kloakarbejdet er godkendt, samt efterfølgende sikre sig, at arbejdet er fuldført af en autoriseret kloakmester.

 

Hvad må du selv lave af kloakarbejde?

Det kan være fristende selv at tage hånd om kloakarbejdet i dit hjem, og meget arbejde kan og må du faktisk selv lave. Opgaver du selv må give dig i kast med:

 • Anmelde en faskine til kommunen inden påbegyndelse
 • Rør til faskine
 • Rense stoppet afløb
 • Rense vandlås
 • Generelt alt der kun kræver kloakrens eller en svupper

Hvad skal en autoriseret kloakservice lave?

Ligeledes er der opgaver som kræver autoriseret kloakservice. Disse opgaver er:

 • Kloakering
 • Udskiftning af kloakrør
 • TV-inspektion
 • Rottesikring
 • Afløb
 • Faskine
 • Reparationer
 • Omfangsdræn
 • Slamsugning

Har du derfor brug for kloakservice på disse opgaver, er der strenge regler, som siger, at du ikke må give dig i kast med disse opgaver. Således er der både opgaver, hvor du kan gør-det-selv og andre hvor du ikke må gør-det-selv.