Overvejer du selv at ordne dit VVS-arbejde?

Det kan virke fristende at spare håndværkeren eller fagmanden væk, når der er problemer med VVS-installationerne i husets køkken, badeværelse eller andetsteds. Desværre kan det være ganske bekosteligt, hvis du begiver du ud i VVS-arbejde, du ikke har kompetencerne til. Reparationsomkostningerne alene kan være grund nok til at overlade svære opgaver til professionelle. Udover reparationer kan de eventuelle skader resultere i faldende boligværdi.

 

Gå ikke i gang med noget, du ikke kan klare

Når man skal i gang med at udføre gør-det-selv arbejde, bør man altid starte med at overveje, hvorvidt man har kompetencerne. Er det ikke tilfældet, er det en god idé at kontakte en professionel inden man selv påbegynder arbejdet og risikerer at lave skader. Hos VVS-firmaet, Wolf VVS Aps , har de set flere eksempler på sjusket VVS-arbejde, som en lægmand selv har udført.

“Det kan have omfattende konsekvenser, hvis man selv laver VVS-arbejde, hvor man burde have kontaktet en VVS-installatør - både kortsigtet og langsigtet”, fortæller Wolf VVS Aps.

“Vi kom engang ud til en kunde, der selv havde forsøgt at montere en opvaskemaskine. Desværre for ham knækkede spulehanen, og han kunne ikke slukke for vandet. Så sad han to eller tre timer og forsøgte at holde vandet tilbage. Til sidst kom den professionelle hjælp og lukkede for vandet. Derefter måtte vi suge al den vand op, der var nået ned i hans kælder”, fortæller Wolf VVS Aps. De fortsætter; “det kunne være undgået, hvis blot han havde hyret en fagmand til at klare installationen.”

 

Lovgivning om gør-det-selv VVS

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler derfor altid at få håndværkerarbejdet udført af en professionel. Med henblik på at sikre den høje kvalitet i danske VVS-installationer, har Sikkerhedsstyrelsen også udarbejdet en række regler, love og krav hertil. Nogle typer af VVS-arbejde er helt forbudte at udføre selv. Det gælder eksempelvis ved nye VVS-installationer, som altså skal laves af en professionel installatør. Endvidere må man ikke selv udbygge eller ændre eksisterende brugsvandsanlæg, arbejde på gasinstallationer eller tilslutte gulvafløb. Lovgivningen tillader dog, at du selv tilslutter blandingsbatterier samt opsætter radiatorer. Du må også gerne montere et wc, hvis det er samme type som det, du fjerner. Begiv dig dog kun ud i dette, hvis du har evnerne til det, og husk desuden altid at tjekke, om installationerne virker. Du kan læse mere om reglerne om VVS-arbejde, du selv må og ikke må lave på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.