Hvad kan jeg gøre for at vedligeholde min kloak?

Kloaksystemet i dit hus består af rør af enten beton eller plastmaterialer, som leder spildevandet fra din husholdning til renseanlægget. Kloakrørene ligger gemt under jorden og kan være en undseelig del af dit hjem - men ikke desto mindre lige så vigtig at passe godt på. De nyere rør af plasticmaterialer kan endda have en levetid på 100 år. Så netop derfor er det en fornuftig ide at tænke langsigtet og vedligeholde sin kloak, hvis man ikke allerede gør dette. En ubehagelig konsekvens af et misligholdt kloaksystem er vandskader, som både er til besvær og resulterer i ekstra udgifter.

 

Hvordan du bedst passer din kloak

Fra din bolig til din kloak er der direkte forbindelser via afløbene i din håndvask, køkkenvask og bad. Dette betyder, at du påvirker kloaksystemet med de genstande, som du vælger at skille dig af med i afløbet. Der er en række ting, som du ikke må putte i disse afløb, da de risikerer at lave en forstoppelse: 

 

  • Lad vær med at hælde miljøfarligt affald i kloakken. Dette inkluderer maling, kemikalier og olie.  Disse typer affald skader miljøet og har også konsekvenser for dig, da de kan medføre korrosion i kloakrørene. I stedet kan du aflæsse det miljøfarlige affald på genbrugspladsen, hvor det bliver destrueret forsvarligt.
  • Vær opmærksom på sæberester og hår i badets gulvafløb. Fjern gerne disse, da de kan tilstoppe afløbet
  • Put ikke hygiejnebind, tamponer, vat og kattegrus i dit wc.
  • Hæld ikke stegefedt, kaffegrums og madrester i afløbet. De sætter sig som fedtaflejringer i afløbet, hvilket kan tilstoppe din kloak.
  • Udover at lede spildevand væk fra din bolig, så sørger kloaksystemet også for at regnvandet ligeledes ikke ophobes på din grund. Regnvandet ledes fra tagrenderne og ned i en nedløbsbrønd. For at undgå tilstopning i nedløbsbrønden er det vigtigt at rense sine tagrender for genstande såsom grene og blade.
  • Hvis du opdager revner eller huller i dine brønde, så skal du ikke selv prøve at ordne dem. I stedet skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Eventuelt dækker din husforsikring denne udgift.

 

Mit afløb er tilstoppet - hvad gør jeg?

Hvis afløbet i din køkkenvask er tilstoppet, så kan du hælde kogende vand i afløbet, da det burde løsne eventuelt skidt og fedtaflejringer. Vælger du at anvende en svupper på samme tid, så skulle det gerne sætte gang i gennemstrømningen. Det er dog vigtigt at fremhæve, at du ikke skal forsøge dig med kemikalier, da de kun vil skade dit afløb.

Hvis det derimod er andre afløb som er tilstoppede, og du selv har mulighed for tage et kig på din brønd, så må du gerne det. Men hvis problemet ikke har løst sig efter en kort gennemgang, så skal du kontakte en autoriseret kloakmester, som har erfaring og ekspertise til at ordne dit kloaksystem. 

 

Slip for uforudsete skader

Udover din egen indsats er det en god ide at få spulet sine kloakrør igennem mindst en gang årligt. Mange husejere forsømmer dette, hvilket er ærgerligt, da regelmæssige rensninger kan forebygge skader. I din hovedbrønd kan en autoriseret kloakmester  ligeledes udføre en tv-inspektion, hvor han foretager en kontrol og vurdering af rørledningernes tilstande. Hermed er det muligt at opdage ukendte fejl og utætheder, som ikke ville være synlige for det blotte øje. Dermed kan man nå at tage hånd om eventuelle problemer i opløbet, inden de udvikler sig yderligere og til dermed større udgift.