Det skal du være opmærksom på, når du laver el-arbejde derhjemme

Tommelfingerreglen er, at det er lovligt at udføre el-arbejde selv, hvis men ved, hvordan det skal udføres. Der er dog også en lang række el-arbejde, som skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Læs med her, hvis du vil vide mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du skal til at lave el-arbejde derhjemme.

 

Gennemfør følgende inden du begynder arbejdet

  • Start med at tænde lyset det sted, hvor el-arbejdet skal udføres.
  • Afbryd herefter strømmen til det sted i måler- eller gruppetavlen. Det er ikke nok, hvis du kun slukker for afbryderen i det pågældende rum.
  • Du bør også fjerne eventuelle sikringer eller sætte en seddel op på den afbrudte afbryder, så du undgår at andre tænder for strømmen, mens du er i gang med el-arbejdet.
  • Du kan ikke være helt sikker på, at strømmen afbrudt, selvom lyset er slukket. Du skal derfor også tjekke, at det ikke er spænding i dele af arbejdsområdet.
  • Kontrollen kan foretages med en polsøger eller spændingstester. Det er vigtigt at sikre dig, at de virker, inden strømmen afbrydes.

 

Hvad må jeg selv udføre?

Der er en lang række opgaver, du selv må udføre, når strømmen afbrudt. Du må for eksempel gerne udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere, apparatkontakter, fatninger, tristikdåser og forlængerled. Du må også gerne reparere el-apparater, f.eks. udskifte ledninger, der fører strøm til apparater, der er sluttet til en stikprop. Listen er rigtig lang og inde på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om, hvad du selv må udføre.

 

Dét skal en autoriseret elinstallatør udføre

Der er også en række opgaver, der skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Det er vigtigt at huske, at reglerne er til for at beskytte dig og ikke for at være irriterende. Det er for at undgå elbrande og el-ulykker. De opgaver, der skal udføres af en elinstallatør, kræver en særlig el-faglig viden, som man ikke kan få gennem en vejledning. Du må ikke selv udføre nye installationer i boligen og udskifte eksisterende ledninger til nye i den faste installation i boligen. Installatøren skal også opsætte afbrydere, styrings- og reguleringssystemer eller stikkontakter, der ikke har været der før. Det samme er også gældende hvis en stikkontakt eller afbryder skal sættes op ved en eksisterende.

Hvis du skal opsætte lavvolt-belysning (halogen-lamper), hvis transformerer, ledninger og lamper er købe hver for sig, skal du have fat i en kyndig elinstallatørvirksomhed, der kan udføre opgaven for dig, da det kræver særlig el-faglig viden.