Ting du skal være opmærksom på, inden du bygger selv

Det er en drøm for mange at bygge deres eget hus fra bunden og skabe et hjem, som de er glade for i mange år. Men det er også en stor og omfangsrig proces, som altid kræver, at man er klar til at tage beslutninger og lave om i planerne, hvis man støder på udfordringer eller større problemer. Der vil altid komme uforudsete udfordringer og der vil opstå situationer, hvor budgettet ikke længere et tilstrækkeligt. Sørg derfor for at have ekstra sparet op til nødsituationer og forudsete udgifter – det kan blive nødvendigt. Det er en langt større proces at bygge selv, end man lige kan forudse.

 

Vær opmærksom på regler og love

Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i de regler og love, der gælder for nybyggeri og byggeri generelt. Når du vil bygge nyt, skal du først ansøge ved kommunen, hvor du skal overholde alle gældende regler for bebyggelsesprocenter, materialer, lokalplaner, udformningen af byggeriet og der skal også laves energiberegninger af husets fremtidige energiforbrug.

Her er det også vigtigt, at du sørger for at få lavet en jordbundsundersøgelse, inden du går i gang med at bygge. Det kan nemlig være, at der er en nedgravet olietank på din grund, som skal fjernes inden byggeriet går i gang og denne kan man kun finde ved en forureningsundersøgelse af olietank.

 

Nedgravede olietanke

Olietanke er begravede nogle steder i Danmark, og der kan sive olie ud af dem, som forurener jorden. Hvis jorden er forurenet af olie, kan grundens værdi forringes. Derfor skal aldrig købe en grund uden en forureningsundersøgelse af olietank, ellers kan det få store omkostninger for økonomien, da det er et stort arbejde at fjerne tanken og den olieforurenede jord.