Hvorfor er det vigtigt at få styr på ventilationen?

 

Et af de typiske symptomer på mangelfuld udluftning er fugt og skimmelsvamp. Dette opstår typisk i bygninger, hvor indeklimaet ikke er sundt pga. manglende udluftning. Hvis der er opstået fugt indenfor, kan dette ses som dug på indersiden af ruden, fugtskjolder på loftet eller vægge og døre, der binder.

 

Udover at give bygningen skimmelsvamp er det også essentielt at udlufte i din bolig, da luften er fyldt med kemikalier og partikler fra møbler, gulvbelægning, elektronik og malede overflader. Det kan derfor være ideelt med et godt ventilationssystem i forbindelse med at undgå dyre regninger på længere sigt.

 

Hvilke typer af ventilation findes der?

 

Udover den billigste ventilation ved at åbne døre og vinduer findes der også mekanisk ventilation, der sikrer udsugning og tilførsel af luft. For at den mekaniske ventilation fungerer optimalt, og den ikke trækker, kræves det, at luftventilerne er særligt udformede med evt. opvarmning. Derudover skal udsugningskanalen ideelt set være placeret i loftet.

 

Rengøring

 

For at undgå skadende træk er det vigtigt forholdsvist ofte at kontrollere og rengøre spjæld, ventiler, filtre og luftkanaler, hvilket sikrer, at disse kan åbnes og lukkes optimalt. Du skal også være opmærksom på, at det støv og skidt, der sidder i ventilationssystemet, kan være sundhedsskadeligt, hvis det blæses rundt i lokale, hvorfor rengøring af det er essentielt.

 

Hvis du er i tvivl om, hvad du selv kan gøre for at forbedre indeklimaet i boligen, kan du kontakte en professionel, der har den rette viden i forhold til at konkludere, om du har brug for et ventilationssystem, og hvilket ventilationssystem, der passer til din bolig.