Guide i tilfælde af en tilstoppet kloak

Har du nogensinde prøvet at have en tilstoppet kloak, eller har du det måske i dette øjeblik, og ved ikke hvad du skal stille op? Måske overvejer du om du selv kan løse problemet, eller om det er bedre at kontakte en professionel kloakmester. I nogle tilfælde kan du klare det selv, hvorimod du i andre tilfælde nødvendigvis må have fat i en kloakmester, da du hverken må eller kan gøre arbejdet selv. Ofte er løsningen imidlertid slamsugning, som en kloakmester kan klare for dig.

 

Hvornår skal du kontakte en kloakmester og hvornår må du selv klare opgaven?

Arbejde med kloaksystemer må som udgangspunkt kun laves af autoriserede kloakmestre. Hertil er en af de få opgaver, som du som lægmand gerne må give dig i kast med, faskinearbejde og dertilhørende rør til regnvand fra tag på ejendomme med udehuse, carporte, garager eller fra landbrugsejendommes driftsbygninger. Derudover må du gerne rense vandlåsen for sæbe og fedtrester. Du skal bruge en kloakmesters autorisation til at lave afpropning eller ændringer i de eksisterende afløbsinstallationer. På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvilket arbejde du selv må klare, samt hvilke opgaver der kræver en kloakmester.

 

I hvilke tilfælde skal du have foretaget slamsugning?

Slamsugning og kloakspuling bliver ofte forvekslet. Forskellen er groft sagt, at en slamsugning indebærer sugning af alt affald og skidt ud af kloakken ved højttryk, hvorimod en kloakspuling opererer med knap så hårdt et tryk. Derfor er det også en god idé at få professionel hjælp til slamsugning. I forlængelse heraf kan kloakmestre hjælpe med slamsugning, hvad end du skal have:

  • Tømt fedtbrønden
  • Suget boremudder op
  • Har et tilstoppet toilet
  • Står med et tilstoppet gyllerør
  • Mangler hjælp til transport af spildevand
  • Eller mangler hjælp til andre slamsugningsopgaver

Generelt er løsningen oftest slamsugning, når der er tale om rens af kloakken. Slamsugning fungerer ved at en stor maskine med lange rør eller slanger føres under jordens overflade, hvor du ikke selv kan nå og renser kloaksystemet. Udover slamsugning kan en kloakmester lave kloakering, udskiftning af kloakrør, rottesikring og meget mere.