Undgå udgravninger med styret underboring

Det kan ofte være et problem at trække underjordiske kabler og anlægge kloakker, eftersom man er nødt til at grave ud til at lægge rørledningerne korrekt. I stedet for at ødelægge natur, veje og jernbaner ved en udgravning, foreslår Danboring A/S i stedet, at man vælger en ny no dig metode, styret underboring.

 

Pas på dine omgivelser

Når der skal lægges nye underjordiske ledninger, er man normalvis nødt til at grave ud, så man kan lægge kablerne eller rørene ned i jorden og dække dem til igen. Dette er en tidskrævende proces, som kræver, at man reparer de overjordiske skader efter udgravningen. Det kan være et problem, hvis man eksempelvis trækker kabler under en vej. Skal man krydse vejen med den konventionelle type udgravning, er man nødt til at grave jorden op og lede trafikken udenom. Med den nye no dig metode, styret underboring, undgår man at skulle blokere for trafikken, da man slet ikke kommer til at grave i traditionel forstand.

 

Styret underboring under alle forhold

Styret underboring vinder mere og mere indpas i Danmark, da det er mere skånsomt over for miljøet og en generelt mere tidssvarende måde at anlægge kloakker på. Denne type underboring kan foretages i stort set alle normale jordbundsforhold, og styret underboring er dermed en nem og effektiv boremetode. Den maksimale rækkevidde for underboring er 600 meter, og det derfor muligt at foretage underboringer under både søer og mindre fjorde, hvor metoden er særlig smart.

 

Sådan foregår en underboring

En underboring udføres typisk over 2 gange, men flere gange kan være påkrævet alt efter jordbund og boretykkelse. Til at starte med borer man et pilotrør igennem, som er et styrbart borehoved med et roterende rør. Borehovedet indeholder en sender, som kan spores fra overfladen, hvilket bevirker til, at man kan styre boret i den rigtige retning. Efter pilotboringen anvendes en reamer, der gøre boreradius større. På denne måde får man den ønskede størrelse på boringen. Samtidig med boringen tilføres borevæske, som skal bagudrette materialetransport og stabilisere boretunellen. På denne måde opnås det ønskede resultat hurtigt og nemt.

 

Hvad kan gå galt?

Ligesom enhver anden boring og udgravning, er der en rækkefejlkilder, som kan sætte en stopper for boringen. Blandt andet kan det forhindre en boring, hvis der ligger kabler, kloakker eller andre emner, som allerede er gravet ned. Desuden kan saltholdigt vand også være en fejlkilde. Dog er det vigtigt at nævne, at denne boremetode ofte kan undgå denne slags forhindringer, da metoden giver mulighed for indlæggelse af knækpunkter. Det betyder, at man kan ændre retningen og dermed styre udenom eventuelle forhindringer.

Et af markedets førerne firmaer inden for styret underboring er Danboring A/S, som har stor erfaring med denne type indgreb. Her hjælper de med at planlægge boringen, så man undgår at løbe ind i forhindringer såsom nedgravede kabler og kloakker. En underboring kræver god planlægning, men resultatet er altid det hele værd. Ønsker du at læse mere om styret underboring, kan du besøge Danborings hjemmeside. Her finder du også billeder af processen.