Derfor skal ubenyttede brønde og boringer sløjfes

Har du en brønd eller boring, der står ubenyttet hen, er det lovpligtigt, at den sløjfes. Det har Teknik- og Miljøudvalget således besluttet. Den gamle brønd eller boring må heller ikke benyttes til havevanding, bilvask eller lignende. Ifølge lovgivningen skal den sløjfes så længe den ikke længere bruges som almen vandforsyning.

 

Hvorfor skal brønde og boringer sløjfes?

Der er mange grunde til, hvorfor det er besluttet, at ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes. Nogle af bevæggrundene bag er:

  • Sundhedsrisiko – Vanden kan, hvis brønden ikke er sløjfes blive drukket af bøen og andre. Vand fra indvindinger, der aldrig eller ganske sjældent benyttes kan medføre en kraftig giftproduktion og således være sundhedsfarligt at drikke for mennesker såvel som dyr.
  • Sikkerhedsrisiko – Dækslerne på ubenyttede brønde kan let fjernes og forårsage uheld.
  • Grundvandsbeskyttelse – Ubenyttede brønde og boringer kaldes med mindre faglige termer for ”sår i jordskorpen”. Betegnelsen henviser til, at det er et lodret hul ned til grundvandet, der gør det let for mikroorganismer at sive ned i grundvandet og forurene det.
  • Opfyldning med affald – Af og til bliver ubenyttede brønde og boringer brugt til afskaffelse af affald, hvilket øger risikoen for forurening.
  • Øget forbrug – Forbrug fra egen brønd og tilsluttet vandværk til ejendommen hæver forbruget unødvendigt.
  • Afstandskrav – Der er afstandskrav til afstandene mellem brønde og boringer. Sløjfes brønd eller boring ikke, kan etableringen af andet nedrivningsanlæg blive besværlig.

 

Ingen gode råd i denne omgang

Selv hvis du har en handy-man gemt i dig, er sløjfningen ikke noget, du kan tage dig af selv. §4 i Vandforsyningsloven slår således fast, at sløjfningen af brønde og boringer skal foretages af uddannede brøndborer. Dit ansvar som grundejer er imidlertid, at brøndboringen udføres korrekt. Sørg derfor for at vælge et troværdigt brøndborerfirmer til at stå for sløjfningen.

 

Find en autoriseret brøndborer

Det kan være svært som grundejer at finde et troværdigt brøndborerfirma.

PC Brøndboring er en autoriseret brøndborer, der opfylder gældende regler og forskriftger for sløjfning af brønde og boringer. Leder du efter en virksomhed til at stå for sløjfningen er de et godt bud.