Hold øje med dine varmerør og vandrør

Er du interesseret i at spare vand, tid og penge? I så fald er det en god idé at tjekke op på dine varmerør og vandrør. Der kan nemlig med tiden opstå skader på rørene ved frost, ældning eller forkert konstruktion. Hvis ikke skaderne bliver taget i opløbet, så kan udbedring af defekterne blive omfangsrigt og dyrt, og du vil skulle betale en masse unødvendige penge til dit vandværk. Ældning af rørene begynder typisk at komme til udtryk efter 20-30 år, hvor rør og samlinger begynder at gennemtære. Tit forekommer skaderne også efter udbygning, hvor nye rør skal sluttes til gamle. Her er det en god idé at snakke med sin forsikring, før ombygningsarbejdet startes.

 

Hvordan tjekker jeg op på mine varmerør og vandrør?

Vandrørene i dit hus er de rør som får vand ud i dine vandhaner og til din bruser, mens varmerørene leder opvarmet vand rundt til radiatorer og gulvvarmerør. En utæthed på størrelse med en nålestik kan give en vandudledning på 70 liter pr. dag og en udgift til vand på 1500 kr. ekstra pr. år. Dette kan du undgå, hvis bare du jævnligt holder øje med dine rør. Hvis der er tegn på utætheder i rørende, så vil det kunne vise sig på følgende måder:

 

Varmeanlægget skal hyppigere fyldes op med vand

Der opstår fugt på loftet på underliggende etager

Maling og puds begynder at skalle af

Misfarvninger i tilstødende rum

En højere vandregning end normalt

 

Hvis du oplever nogen af disse ting, så prøv at gennemgå alle dine rør og samlinger. I de fleste tilfælde bør du først og fremmest undersøge rør der er placeret under installationer og samlinger, da vand altid vil sive nedad. Her skal du være ekstra opmærksom på at gennemgå rør under samlinger der er placeret mellem gulv og væg. En anden mulighed er at holde øje med vandtrykket i vandhanen. Hvis trykket er lavere end normalt, så er det en god idé at få en VVS-installatør ud for at måle trykket. Til sidst kan du prøve at slukke for alle vandinstallationer. Hvis vandmåleren fortsætter med at køre, så er det et tegn på, at der er utætheder.

 

Hvad gør jeg ved utætheder?

Ved utætheder i rørende er det bedst at få en VVS-installatør ud for at udbedre defekterne. På den måde sikres det, at arbejdet bliver udført ordentligt, og på samme tid kommer du hurtigst muligt i gang med at spare unødvendige udgifter til vand. Der findes flere forskellige VVS-installatører, som kan give dig en kompetent og venlig rådgivning, og her har bl.a. Tebstrup VVS Service ApS mange års erfaring på området. Ved kontakt til en VVS-installatør kan du i samme ombæring få installeret vandalarmer. Alarmerne måler gennemstrømningen af vand i 48 timer. Hvis der måles en konstant gennemstrømning, så er det et tegn på utætheder.