I hverdagen lægger man ikke så meget mærke til kloakforholdene i sin bolig, men når kloakken så er stoppet, er det noget, du hurtigt skal sørge for at få fikset. Der er faktisk ting, du selv kan gøre for at rense overfladen af kloakken. Er der gået lang tid siden sidst, kan det hurtigt mærkes. Lægger du mærke til, at dit hjem lugter af kloak, hæver vandet sig i toilettet i stedet for at skylle, eller oplever du, at kælderen er mere fugtig end normalt, kan det være tegn på, at din kloak er stoppet.

Hvad du kan gøre for vedligeholdelsen selv

Kloakrørene ligger alle i jorden, og det er derfor ikke nemt at komme til som privatperson. Du kan derfor kun gøre ting på overfladen. Her er, hvad du selv kan gøre for at udbedre din kloak:

  • Spul brøndene med en haveslange: to gange årligt er det anbefalet, at du inspicerer de brønde, som er forbundet med husstandens kloaksystem – især om efteråret er det vigtigt, da nedfaldne blade kan stoppe afløbet. Er brøndene stoppet, kan det anbefales at fjerne det værste med en haveslange.
  • Fjern slam og fedt med kogende vand: Der kan sidde rester fast i afløbet til køkkenvasken /badeværelset. Derfor kan det anbefales at hælde kogende vand i afløbet, så eventuelle rester kan løsne sig og ryge ned i kloakken. Dette kan også udbedre lugtgener.
  • Brug en svupper til overtryk: For at presse vandet igennem kan du bruge en svupper, hvis det er nødvendigt.

Hvornår har du brug for en kloakmester?

Alle de nævnte ting kan desværre ikke gøre noget ved problemer med rørene. Hvis der er utætte eller sammenstyrtede kloakrør, er det eneste, du kan gøre at tilkalde en kloakmester, som kan løse problemet. Du kan selv sørge for at vedligeholde din kloak, men hvis selve kloakken er i stykker, er der ikke så meget mere, du kan gøre. Utætheden kan forekomme på mange måder; hvis du begynder at lægge mærke til rotter, pudsige fald i jordhøjden eller vandet ikke vil skylle ud, er det på tide at hive fat i en kloakmester.