Sådan kommer du af med alger

Alger på taget giver overfladen et grønligt skær og et beskidt udtryk. Det er de færreste, der synes, det er pænt, og derfor forsøger de fleste at undgå dem, selvom de faktisk ikke udgør nogen skade på huset.

 

Vær nænsom med behandlingsmetoden

For at fjerne alger skal du i gang med et spule- og skrubbearbejde. Det betyder, at du skal op og kravle, og her skal du medbringe en vandslange og en børste. Inden du starter på at få bugt med de grønne alger, så skal du være opmærksom på, at du skal give dit tag en god og nænsom behandling. Tage er meget følsomme, og hvis du skrubber og spuler for hårdt, så kan du slide på tagets overflade, og det kan senere vise sig at få irriterende og dyre konsekvenser. Samtidig skabes der en ru overflade, hvis der gnubbes for hårdt, og alger og mos vokser og lever bedst på en ru facade. Her er det altså en god idé at være varsom med spuletrykket og børstens stivhed. Vælg en derfor en blød børste.

 

Hvilke andre metoder kan bruges?

Hvis ikke det virker med spuler og børste, så kan du prøve dig ad med et kemisk bekæmpelsesmiddel. Inden du anvender et bekæmpelsesmiddel, så er det vigtigt, at du tjekker op på, om midlet indeholder stoffer, som kan skade dit byggemateriale eller danne misfarvninger.

Hvis ikke du føler dig tryg ved anvendelse af kemiske stoffer, og ved, at dine høje træer i haven kan have en påvirkning på algeophobningen, så kan du muligvis komme dem til livs ved at forkorte eller fjerne træerne. Alger trives bedst i skygge. Danner træerne skygge på taget, så kan

træfældning/nedskæring være løsningen. Solens stråler vil nemlig få algerne til at tørre ud.

 

Kom mos til livs

Hvis du vil forebygge eller fjerne mos, så er fremgangsmåderne i mange tilfælde de samme som ved fjernelse af alger. Mos skal tilsvarende fjernes ved brug af spuler og børste, og her gælder det om at være forsigtig, hvis ikke du vil skade taget. Her giver vi dig et overblik og fire gode råd, som gælder mod både alger og mos:

 

  • Anvend vand og blød børste
  • Hvis ikke det virker med vand og børste, så kan du anvende bekæmpelsesmiddel. Husk at tjekke op på, om midlet indeholder stoffer som kan være skadeligt for dit tag.
  • Find ud af hvorfor der gror mos eller alger på taget. Mos og alger trives bedst i et fugtigt miljø. Du kan forebygge ved at sørge for, at taget rammes af solens stråler i dagstimerne
  • Vækst af mos og alger kan forebygges, ved at vedligeholde fuger og vandafvisende overflader

 

Inden du bygger

Mos og alger vokser bedst på ru overflader. Derfor kan det være en fordel af vælge en tagkonstruktion som eksempelvis tagpap eller skiffer, da de har en glat overflade.

 

Rådgiv dig altid med en fagmand

Det kan være en god idé at rådføre sig ved en fagmand, inden man selv starter på arbejdet. En fagmand kan nemlig med sin erfaring og gode ekspertise være med til at vurdere, om taget rent faktisk kan klare en rengøring for alger og mos, mens en fagmand ligeledes kan være med til at finde ud af, hvor problemet med alger og mos opstår. Der findes flere tagrenoveringsvirksomheder, der kan hjælpe dig med dit arbejde, og bl.a. Søften Tagrenovering har meget erfaring og stor ekspertise på området.