At stå for regnskabet selv

Hvis man som selvstændig har startet sin egen virksomhed, er det også normalt, at man af samme årsag gerne vil kunne stå for meget af arbejdet selv – deraf selvstændig. Selvom et regnskab kan være en kompliceret affære, så må du faktisk gerne sætte dig ind i det og udføre det på egen hånd. Regnskabet er dog meget vigtigt, både for din virksomhed og for staten. Derfor er der en del at være opmærksom på, hvis du beslutter dig for at bogføre for din virksomhed.

 

Dette skal inkluderes i din årsrapport

Virksomheder omfattet af Regnskabsklasse B har pligt til at udføre revision. Det betyder, at du skal udføre regnskab og indsende en årsrapport efter afslutning af regnskabsår. Der er bestemte ting som denne årsrapport skal indeholde:

  • Ledelses- og revisionspåtegning
  • Ledelsesberetning
  • En redegørelse for den anvendte regnskabspraksis
  • Opgørelse af resultater
  • Balance
  • Egenkapitalopgørelse
  • Noteoplysninger

Rapporten skal indsendes senest fem måneder efter endt regnskabsår. Herefter skal den revideres af en statsautoriseret og registret revisor, som til sidst underskriver rapporten.

Hvis din virksomhed er omfattet af regnskabsklasse A eller C, er der andre gældende regler for din virksomheds regnskab.

 

Få hjælp fra revisor

Alt dette kan hurtigt virke omfattende og endda uoverskueligt – og med god grund. Der er mange faktorer som skal overvejes i udarbejdningen af din virksomheds regnskab, og det kan derfor være en god idé, at få hjælp fra en revisor. Revisorer har faglig ekspertise og erfaring inden for virksomhedsregnskab. Med andre ord ved de hvad de laver, og du vil på den måde være sikret, at dit regnskab og din årsrapport udføres efter gældende bestemmelser og regler.